Salas vidusskola

 

Salas vidusskola

Adrese

Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Tālrunis

65237780

Fakss

65237781

E-pasts

admin@salas.lv
Web www.salas.lv

 

Salas vidusskola ir tradīcijām bagāta mācību iestāde, kurā Salas un arī citu novadu skolēni iegūst kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Salas vidusskola piedāvā trīs speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar valodas, dzirdes un mācīšanās traucējumiem, kā arī nodrošina iespēju iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās. 

Skola mērķtiecīgi strādā, lai piedāvātu saviem skolēniem kvalitatīvu un daudzveidīgu mācību saturu, mūsdienīgu infrastruktūru un papildu iespējas apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes. Tā, piemēram, ar Salas novada pašvaldības līdzfinansējumu:

  • nodrošina peldēt apmācību 16 nodarbību apjomā 2.-4. klases skolēniem.
  • īsteno B kategorijas autovadītāju apmācību 11. klasei.
  • piešķir stipendiju 9.-12. klases skolēniem, kas uzrāda sasniegumus mācību darbā, piedalās mākslinieciskajā pašdarbībā, sabiedriskajās un kultūrizglītības aktivitātēs, sportā, olimpiādēs un konkursos, regulāri apmeklē mācību nodarbības.
  • kompensē visus skolēnu transporta izdevumus, kas rodas, nokļūstot skolā un atgriežoties dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

Šobrīd tiek īstenotas šādas pieaugušo neformālās izglītības aktivitātes Salas vidusskolas skolēnu vecākiem, skolotājiem un citiem Salas novada iedzīvotājiem, kuras piedāvā skolas pedagoģiskais personāls bez maksas:

  • Angļu valodas nodarbības „English for you” (Vada direktore Sanita Madalāne).
  • Radošā darbnīca „Horizonts” (Vada vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa).
  • Koriģējošās vingrošanas nodarbības (Vada sporta skolotājs Pēteris Krastiņš).
  • Visi interesenti tiek aicināti pievienoties B kategorijas autovadītāju apmācības grupai, kura notiek Salas vidusskolas telpās. 

Skolas dibināšana tiek datēta ar skolas vecās ēkas atklāšanu 1879.gadā, kurā tagad mācās 1.- 4. klašu skolēni, izvietots meiteņu mājturības kabinets un Salas pagasta vēstures izpētes kabinets. Salas vidusskolas ēka atklāta 1974. gadā, bet no 1975. gada skola strādā ar Salas vidusskolas statusu. 

No 2015. gada 1. oktobra Salas vidusskolas direktore ir Sanita Madalāne. 

Par skolu vairāk lasi:

Skolas mājas lapā:
www.salas.lv

Sociālajos tīklos: 
https://www.facebook.com/SALASvsk
https://twitter.com/Salas_vsk
https://www.draugiem.lv