Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

PII "Ābelīte"

Adrese

Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230

Tālrunis

+371 65237787, +371 65237788, +31 65237789

E-pasts

piiabelite@inbox.lv

 

Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Ābelīte” darbību uzsāka 1972. gada oktobrī. Iestādi sāka apmeklēt 90 bērni, kurus aprūpēja 10 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki.1985.  gadā iestāde paplašinājās. Darbu uzsāka 11 grupas-250 bērni. Strādāja 25 pedagogi u 24 tehniskie darbinieki .Ekonomiskās situācijas dēļ 1990. gadā grupu skaits strauji saruka. Štatu samazināšana skāra arī iestādē strādājošos.

Sākot ar 2004. gadu bērnu skaits atkal sāka palielināties . Lai iestādē varētu uzņemt pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus, divu gadu laikā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem tika atvērtas vēl divas grupas.

Kopš 2005. gada pavasara, ar iestādē strādājošo darbinieku un vecāku aktīvu līdzdalību, tiek labiekārtoti un atjaunoti grupu rotaļu laukumi.

No 2007. gada pavasara līdz 2009. gada rudenim pašvaldības investīciju projekta „ Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „ Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ,veikta logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija.

2016.gada 01.septembrī atvērta septītā grupa, lai spētu nodrošināt visus pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē.

PII ”Ābelīte” šodien

  • Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4501901635 no 2009. gada. Izglītības iestādes darba laiks no pl.7.00-18.00.
  • Realizē 2 izglītības programmas: 

Pirmsskolas izglītības programma (no 16.08.2019) , licences Nr. V-1731;

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (no 31.03.2014),  licences Nr. V-7109.

  • Darbojas iestādes padome, pedagoģiskā padome, arodbiedrība.
  • Strādā 18 pedagogi, tai skaitā pii skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds), 18 tehniskie darbinieki.
  • Iestādes vadītāja- Inga PASTARE
  • Izglītības metodiķe-Vita ŠATOHINA
  • Izglītības iestādē izglītojas 140 audzēkņi , 7 vecuma grupās.

Tradīcijas

Zinību diena - zelta atslēdziņas nodošana sagatavošanas grupas bērniem
Miķeļi- atvadas no skaistajiem rudens ziediem;
Skolotāju diena – kolektīvam
Mārtiņdiena – pie saimes galda čigānus gaidot
Ziemassvētki – brīnuma radīšanas un gaidīšanas laiks
Ciemošanās pasaku zemē – janvārī
Prātnieku dienas - februārī
Vecvecāku diena – martā
Ģimeņu svētki- maijā
Izlaidums- mācību gada noslēguma balle bērnudārzā.