Biržu pamatskola

 

Biržu pamatskola

Adrese

Podvāzes iela 1, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Tālrunis

direktore: 29146304;
lietvede: 65207270;
saimnieks: 65220316;
ēdnīca, internāts: 65207273

Iestādes vadītāja

Aija Grišule

E-pasts

birzipsk@inbox.lv

 

Skolas vēsture

Pirmais skolas nosaukums bija Biržu – Muižgala pagastskola. Tā dibināta 1884.g. un iesvētīta 1884.gada 15.oktobrī. Pirmais skolas direktors bija J.Mendiānis. Pirmie skolas skolotāji bija brāļi Mendiāņi.

Līdz 1946. gadam skola darbojās kā Biržu - Muižgala sešklašu pamatskola.

No 1946.gada skola atradās Jēkabpils apriņķa Biržu pagastmājā- tagadējā skolas ēkā un darbojās kā Biržu septiņgadīgā skola.

No 1992.gada – Biržu pamatskola.

Skola šodien

Īsteno 3 programmas:

 1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111)
 2. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmu (kods 00011111)
 3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē ( kods 21015811)

Darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu līdzpārvalde;
Strādā 16 pedagogi, 9 tehniskie darbinieki;
Izglītojas 86 skolēni, 15 pirmsskolas vecuma bērni;
Iestādes vadītāja Aija Grišule

Tradīcijas

 • 1.septembris- Zinību diena;
 • Rudens ziedu un dārzeņu kompozīciju veidošana;
 • Rudens un pavasara krosa stafetes;
 • Dzejas dienas;
 • Skolotāju diena;
 • Mārtiņdienas tirdziņš;
 • Drošības dienas skolā;
 • Ekskursijas un pārgājieni;
 • Lāpu gājiens 11. novembrī;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie pasākumi;
 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Karjeras dienas skolā;
 • Mātes dienai veltīts koncerts;
 • Pēdējais zvans 9.klasei;
 • Izlaidums

Kārtība, piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2020./2021.mācību gadā

Biržu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2017

Biržu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 2019

Dokumentu pielikumi