Personāla nodaļa

Personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe 6523770229352736

Lietvede Inga Razujeva 65237700;salaspag@salas.lv

Juriste Zanda Daņilova 65263841; jurists@salas.lv

Datortīkla administrators Aivars Savickis 6523787426455125;novads@salas.lv

Darba aizsardzības vecākais speciāliste Anita Bārzdiņa 65220925,27839705seelpils@inbox.lv 

Sporta pasākumu organizators Pēteris Krastiņš 6522045826341972

Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste 
Jolanta Grandāne 6523774829156210; referente@salas.lv

Jaunatnes lietu speciāliste, 25712909jaunatne@salas.lv