Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

20.02.2018. Komiteja. Sēde Nr.14 (ārkārtas)

22.03.2018. Komiteja. Sēde Nr.15

25.04.2018. Komiteja. Sēde Nr.16