Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas sēdes notiek reizi mēnesī, ceturtdienās plkst. 15.00