Attīstības un tautsaimniecības komiteja

Komitejas sēde notiks 24. janvārī

Komitejas sēde notiks 21. februārī

Komitejas sēde notiks 21. martā