Attīstības un tautsaimniecības komiteja

20.02.2018. Pilsētas attīstības komiteja. Sēde Nr.14 (ārkārtas)

22.03.2018. Pilsētas attīstības komiteja. Sēde Nr.15

24.04.2018. Pilsētas attīstības komiteja. Sēde Nr.16

25.05.2018. Pilsētas attīstības komiteja. Sēde Nr.17