Medību koordinācijas komisija

Priekšsēdētājs: Ēvalds Stalidzāns, Salas novada domes deputāts

Priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Akmentiņš, z/s “Sidrabiņi” īpašnieks     

Locekļi:

  1. Aivars Savickis, biedrības “Mednieku makšķernieku klubs “Sala”” biedrs;
  2. Andris Sēlis, Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils nodaļas vecākais mežzinis;
  3.  Judīte  Podniece, Lauku  atbalsta  dienesta  Viduslatvijas  reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

 

Dokumentu pielikumi

protokols-1-31052021.pdf 279 Kb [01/06/2021]
protokols-2020-1.pdf 222 Kb [02/06/2020]
protokols-2019-1.pdf 183 Kb [20/12/2019]