Nolikumi

 

 Nolikumu Nr.

 Nolikumi

 Pieņemšanas

datums

2017/12

Salas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

30.11.2017.

2017/11

Iestādes "Salas novada pašvaldība" nolikums

26.10.2017.

2017/9

Salas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/8

Salas novada pašvaldības Lauksaimniecības komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/7

Salas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/6

Salas novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/5

Salas novada pašvaldības nolikums 

26.10.2017.

2017/5

Salas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/4

Salas novada domes Finanšu komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/3

Salas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

27.04.2017.

2017/2

Nolikums "Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem "Jaunais atnācis uz laukiem"

27.04.2017.

2017/1

Nolikums "Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā

Salas novada pašvaldībā"

30.03.2017.

Prot. Nr.10, 7.p

Ģimenes atbalsta centra "Saulstari" nolikums

29.09.2016.

Prot. Nr.1, 42.p

Salas vidusskolas nolikums

28.01.2016.

Prot. Nr.7, 29.p

Konkursa "Sakopta vide Salas novadā" nolikums

25.06.2015.

Prot. Nr.13, 4.p

Salas novada Jauniešu domes nolikums

30.10.2014.

Prot. Nr.7

Salas novada pašvaldības Ētikas kodekss

31.03.2010

Prot. Nr.10

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

30.09.2009.

 

 Noteikumu Nr.

 Noteikumi

 Pieņemšanas
datums

Prot. Nr.4, 21.p

Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

13.02.2013.