Nolikumi, noteikumi

 

 Nolikumu Nr.

 Nolikumi

 Pieņemšanas
datums

2020/5 Grozījumi Salas novada pašvaldības nolikumā 26.03.2020.
2020/4 Biržu Tautas nama nolikums 30.07.2020.
2020/3 Sēlpils kultūras nama nolikums 30.07.2020.
2020/2 Salas kultūras nama nolikums 30.07.2020.
2020/2 Grozījumi Salas novada pašvaldības nolikumā 10.01.2020.
2019/5 Sals novada Jauniešu domes nolikums 26.09.2019.
2019/4 Grozījumi Salas novada bāriņtiesas nolikumā 29.08.2019.
2019/3 Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikums 29.08.2019.
2019/2 Grozījumi nolikumā "Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā" 30.05.019.
2019/1 Grozījums Ģimenes atbalsta centra "Saulstari" nolikumā 31.01.2019.
2018/16 Salas novada pašvaldības arhīva nolikums 27.12.2018.
2018/15 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Salas novada pašvaldībā 27.12.2018.
2018/14 Salas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika 27.12.2018.
2018/13 Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 27.09.2018.
2018/12 Salas novada bāriņtiesas nolikums 27.09.2018.
2018/11 Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei 27.09.2018.
2018/10 Sēlpils 2. bibliotēkas nolikums 30.08.2018.
2018/9 Sēlpils 1. bibliotēkas nolikums 30.08.2018.
2018/8 Biržu bibliotēkas nolikums 30.08.2018.
2018/7 Salas bibliotēkas nolikums 30.08.2018.
2018/5 Grozījumi nolikumā Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem "Jaunais atnācis uz laukiem" 31.05.2018.
2018/2 Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā 29.03.2018.
2018/1 Grozījumi nolikumā Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā 25.01.2018.
2017/15 Salas novada pašvaldības kārtības noteikumi 28.12.2017.
2017/14 Salas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi 08.12.2017.
2017/13 Salas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums 30.11.2017.

2017/12

Salas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

30.11.2017.

2017/11

Iestādes "Salas novada pašvaldība" nolikums

26.10.2017.

2017/10 Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei 28.09.2017.

2017/9

Salas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/8

Salas novada pašvaldības Lauksaimniecības komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/7

Salas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums

27.07.2017.

2017/6

Salas novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/5

Salas novada pašvaldības nolikums 

26.10.2017.

2017/5

Salas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/4

Salas novada domes Finanšu komitejas nolikums

29.06.2017.

2017/3

Salas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

27.04.2017.

2017/2

Nolikums "Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem "Jaunais atnācis uz laukiem"

27.04.2017.

2017/1

Nolikums "Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā"

30.03.2017.

Prot. Nr.10, 7.p

Ģimenes atbalsta centra "Saulstari" nolikums

29.09.2016.

Prot. Nr.1, 42.p

Salas vidusskolas nolikums

28.01.2016.

Prot. Nr.7, 29.p

Konkursa "Sakopta vide Salas novadā" nolikums

25.06.2015.

Prot. Nr.5, 45.p Salas novada bērnu un jauniešu centra nolikums 30.04.2015.

Prot. Nr.13, 4.p

Salas novada Jauniešu domes nolikums

30.10.2014.

Prot. Nr.4, 21.p Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi 13.02.2013.

Prot. Nr.7

Salas novada pašvaldības Ētikas kodekss

31.03.2010

Prot. Nr.10

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

30.09.2009.