Deleģēšanas līgumi

Līguma priekšmets Līguma Nr. Izpildītājs Līguma termiņš Dokuments
2021. gadam
Salas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020/389/3.47 SIA Vīgants 01.01.2021-31.12.2021. PDF
Siltumapgādes pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 2020/388/3.47 SIA Vīgants 01.01.2021-31.12.2021. PDF
Ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem 2020/387/3.47 SIA Vīgants 01.01.2021-31.12.2021 PDF
Teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināša 2020/386/3.47 SIA Vīgants 01.01.2021-31.12.2021. PDF
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 2020/385/3.47 SIA Vīgants 01.01.2021-31.12.2021. PDF
2020. gadam
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 2019/535/3.47 SIA Vīgants 01.01.2020-31.12.2020.
Salas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019/536/3.47 SIA Vīgants 01.01.2020-31.12.2020.
Teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināša 2019/537/3.47 SIA Vīgants 01.01.2020-31.12.2020.
Siltumapgādes pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 2019/538/3.47 SIA Vīgants 01.01.2020-31.12.2020.
Ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem 2019/539/3.47 SIA Vīgants 01.01.2020-31.12.2020.
Salas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana 2.1.-40/20/1 Krustpils novada pašvaldība 01.02.2020.-
31.01.2021.
Izglītības pārvaldes sniegtie pakalpojumi 2020/129/3.47
NP/20/2-5/105
Jēkabpils novada pašvaldība 01.04.2020.-
31.03.2021.
Kultūras pārvaldes sniegtie pakalpojumi 2020/130/3.47
JNP/20/2-5/104
Jēkabpils novada pašvaldība 01.04.2020.-
31.03.2021.
2019. gadam
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 2018/485/3.47 SIA Vīgants 01.01.2019.-
31.12.2019.
Teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības nodrošināšana 2018/486/3.47 SIA Vīgants 01.01.2019.-
31.12.2019.
Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 2018/487/3.47 SIA Vīgants 01.01.2019.-
31.12.2019.
Siltumapgādes pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 2018/488/3.47 SIA Vīgants 01.01.2019.-
31.12.2019.
Salas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018/489/3.47 SIA Vīgants 01.01.2019.-
31.12.2019.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošana un uzturēšana, iesniegtās informācijas pārbaudes veikšana, un datubāzes sadarbspējas ar centrālo datubāzi nodrošināšana MK noteiktajā kārtībā 2018/490/3.47 SIA Ģeotelpiskie risinājumi 01.01.2019.-
31.12.2019.
Salas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana 2.1-40/19/1 Krustpils novada pašvaldība 01.02.2019.-
31.01.2020.
Izglītības pārvaldes sniegtie pakalpojumi JNP/2-5/19/89
2019/199/3.47
Jēkabpils novada pašvaldība 01.04.2019.-
31.03.2020.
Kultūras pārvaldes sniegtie pakalpojumi JNP/2-5/19/91
2019/200/3.47
Jēkabpils novada pašvaldība 01.04.2019.-
31.03.2020.