Deleģēšanas līgumi

  1. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Salas novadā (skatīt pielikumu SNP_2018_485_3_47)
  2. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības nodrošināšanu Salas novadā (skatīt pielikumu SNP_2018_486_3_47)
  3. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par komunālo pakalpojumu organizēšanu Salas novada iedzīvotājiem (skatīt pielikumu SNP_2018_487_3_47)
  4. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Salas novada iedzīvotājiem (skatīt pielikumu SNP_2018_488_3_47)
  5. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par Salas novada ielu u ceļu ikdinas uzturēšanas darbu (skatīt pielikumu SNP_2018_489_3_47)
  6. Deleģēšanas līgums ar SIA "Ģeotelpiskie risinājumi" par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu, iesniegtās informācijas pārbaudes veikšanu, un datubāzes sadarbspējas ar centrālo datubāzi nodrošināšanu MK noteiktajā kārtībā (skatīt pielikumu SNP_2018_490_3_47)
  7. Deleģēšanas līgums ar Krustpils novada pašvaldību par Salas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu (skatīt pielikumu SNP_2019_2_1_40_19_1)

 

Dokumentu pielikumi

SNP_2019_2_1_40_19_1.pdf 966 Kb [11/02/2019]
SNP_2018_490_3_47.pdf 159 Kb [11/02/2019]
SNP_2018_489_3_47.pdf 898 Kb [09/01/2019]
SNP_2018_488_3_47.pdf 968 Kb [09/01/2019]
SNP_2018_487_3_47.pdf 1 Mb [09/01/2019]
SNP_2018_486_3_47.pdf 855 Kb [09/01/2019]
SNP_2018_485_3_47.pdf 2 Mb [09/01/2019]