Deleģēšanas līgumi

  1. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Salas novadā (skatīt pielikumu SNP_2018_485_3_47)
  2. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības nodrošināšanu Salas novadā (skatīt pielikumu SNP_2018_486_3_47)
  3. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par komunālo pakalpojumu organizēšanu Salas novada iedzīvotājiem (skatīt pielikumu SNP_2018_487_3_47)
  4. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Salas novada iedzīvotājiem (skatīt pielikumu SNP_2018_488_3_47)
  5. Deleģēšanas līgums ar SIA "Vīgants" par Salas novada ielu u ceļu ikdinas uzturēšanas darbu (skatīt pielikumu SNP_2018_489_3_47)

 

Dokumentu pielikumi

SNP_2018_485_3_47.pdf 2 Mb [09/01/2019]
SNP_2018_486_3_47.pdf 855 Kb [09/01/2019]
SNP_2018_487_3_47.pdf 1 Mb [09/01/2019]
SNP_2018_488_3_47.pdf 968 Kb [09/01/2019]
SNP_2018_489_3_47.pdf 898 Kb [09/01/2019]