Latvijas Valsts Ceļi sniedz ziņojumu par Salas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu

12:44, 03.Jūnijs, 2021 , Novada ziņas , Vīgants
Latvijas Valsts Ceļi sniedz ziņojumu par Salas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts Ceļi" snieguši uzturēšanas darbu pārbaudes ziņojumu par Salas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu.

Salas novada pašvaldības pārziņā ir 171,597 km ceļu Salas un Sēlpils pagastos:

  • *C uzturēšanas klasē - 14,275 km;
  • *D uzturēšanas klasē - 157,322 km.

Tajā skaitā, asfaltētie autoceļi - 15,716 km.

  • Tilti - 12 gab.

Mūsu novada pašvaldības ceļiem uzturēšanas darbus veic SIA "Vīgants". 

Pārbaudes laikā neatbilstības normatīvo aktu un obligāto standartu prasībām netika konstatētas. Netika iesniegti arī nekādi norādījumi.

 

*Autoceļu uzturēšanas klases noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 9.marta noteikumiem Nr. 224  “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām”, izvērtējot autoceļu klasifikāciju un transporta līdzekļu intensitāti.

Ceļu apkope vasaras sezonā:

C uzturēšanas klasei - reizi ceturksnī;
D uzturēšanas klasei - reizi pusgadā.

 

Prasības brauktuves attīrīšanai no sniega:

C  uzturēšanas klasei  - 18 stundas;
D uzturēšanas klasei   - 48 stundas.

Svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos:

C  uzturēšanas klasei  - 10 cm;
D uzturēšanas klasei   - 20 cm.

D klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.