Veselības ministrija turpina vērienīgu kampaņu “Kustinācija”, mudinot sabiedrību vairāk kustēties

14:04, 10.Jūnijs, 2019 , Mūžizglītība , Sports , Veselība
Veselības ministrija turpina vērienīgu kampaņu “Kustinācija”, mudinot sabiedrību vairāk kustēties

Ar sabiedrības informēšanas kampaņu "Kustinācija" Veselības ministrija plāno aktīvi iekustināt iedzīvotājus visā Latvijā, tādējādi veicinot kustīgu dzīvesveidu kā vērtību un palielinot regulāru fizisku aktivitāšu veikšanu ikdienā.

Ar jaunvārdu "Kustinācija" vēlamies parādīt, ka kustība nacionālā mērogā var kļūt par vienojošu elementu, kas sniedzas pāri dzīvesvietas, vecuma, ienākumu un tautības barjerām. Aktīvi iekustinot nāciju ilgtermiņā, varam veicināt sabiedrības veselību. Mudinot kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā, mēs vēlamies akcentēt, ka fiziskās aktivitātes ir veids, kā rūpēties par savu veselību un paplašināt savu kontaktu loku.

Kopā ar Kustinācijas ekspertiem ir radīts vingrojumu materiāls iedzīvotājiem vecuma grupās 19 – 63 un 64+:

Mudinot kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā!

Vairāk par Kustināciju sociālajos tīklos:

Facebook.com – https://www.facebook.com/KustiNacija/?epa=SEARCH_BOX

Instagram.com – https://www.instagram.com/kusti_nacija/

Draugiem.lv – https://www.draugiem.lv/kustinacija/firstpage/index


Sabiedrības informēšanas kampaņa tiek īstenota ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.