Tiešsaistes pasākums uzņēmējiem par digitālo inovāciju veicināšanu

Īpaši paredzēts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

18:52, 29.Marts, 2021 , Uzņēmējdarbība
Tiešsaistes pasākums uzņēmējiem par digitālās transformācijas veicināšanu

15. aprīlī elektronikas un datorzinātņu institūts organizē tiešsaistes pasākumu  uzņēmējiem “DIH kā MVU digitālās transformācijas veicinātājs”, - īpaši mazajiem un vidējiem,-  kuri strādā ražojošajās nozarē DIH-World Community Days ietvaros. Virtuālās tikšanās laikā ar Eiropas un Latvijas ekspertiem, uzņēmēji varēs saņemt apkopotu informāciju par industrijas 4.0 attīstības un ietekmes tendencēm, kā arī Digitālās inovācijas centra atbalsta mehānismiem: finansējumu, pieredzes stāstiem, konkurentspējas celšanu un citiem tematiem. 

Uzņēmējdarbības vide kļūst piesātinātāka, tāpēc nepieciešamība pēc ātruma jeb digitalizācijas iesaistes tiecas pieaugt.

“Eiropas līmenī Digitālās inovācijas centrs ir serviss uzņēmumiem, lai palīdzētu biznesam augt arvien straujāk un parādītu, ka ir iespējams saimniekot viedāk, proti, efektīvāk un ilgtspējīgāk, “ stāsta EDI direktors M. Greitāns. Digitālās transformācijas procesā īpaši nozīmīgi ir mazie un vidējie uzņēmēji, it īpaši ražojošajās nozarēs, jo tie ir viens no būtiskākajiem dzinējspēkiem jebkurā ekonomikā viscaur Eiropā.  

15. aprīļa pasākumā no pulksten 10.00 līdz 13.00 tiksies gan augsta līmeņa zinātnieki, gan pieredzējuši uzņēmēji, piemēram, pārstāvji no “FundingBox”, zinātņu doktori no Elektronikas un datorzinātņu institūta un citi. Ikviens no runātājiem dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi, uzstājoties ar prezentāciju. Stāsti būs praktiski un ikdienā noderīgi, lai uzņēmējiem būtu skaidri iezīmētas atbalsta iespējas un potenciālie finansējuma iegūšanas avoti, kā arī izpratne par industrijas 4.0 nozīmi šodienas uzņēmējdarbībā. Pasākuma noslēgumā ir plānota paneļdiskusija, kur noskaidrosim, kādi ir “Uzņēmuma izaugsmes ABC”. Ekspertu klātesamība ļaus interesantiem brīvi uzdot savus jautājumus, lai nepastarpināti noskaidrotu sev būtisko. 

Dalība pasākumā ir bez maksas un aicināts reģistrēties ir ikviens uzņēmējs, kuram ir interese attīstīties.

Pasākuma reģistrācijas forma pieejama šeit: https://ej.uz/MVU_transformacija 

Iniciatīvas ideja: DIH-WORLD

Tiešsaistes pasākumu organizē Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk EDI), īstenojot iniciatīvu par digitalizācijas attīstības potenciālu “Industrija 4.0” koncepta ietvaros un Digitālo inovāciju centru ieviešanas un to brieduma līmeņa paaugstināšanas paātrināšanu ar mērķi veicināt Eiropas mazo/vidējo uzņēmumu digitalizāciju.

 

Informāciju sagatavoja: Ilze Raudiņa
Latvijas IT klasteris | Latvian IT Cluster
DIH projekta vadītāja | DIH Project Manager
Tālrunis: +371 22046166
E-pasts: ilze.raudina@itbaltic.com | www.itbaltic.com