Paziņojums par Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju

Cūku audzēšanas kompleksa "Stiebriņi" darbībai Sēlpils pagastā

14:33, 22.Februāris, 2021 , Lauksaimniekiem , Uzņēmējdarbība
Paziņojums par Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju

SIA “Agrofirma “Turība””, reģistrācijas numurs 47703000195, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, paziņo, ka 2021.gada 10.februārī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi pārskatīto un atjaunoto  A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. DA10IA0002 cūku audzēšanas kompleksa “Stiebriņi”, pēc adreses: “Stiebriņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV- 5232, darbībai.

Ar atļauju un tai  pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, pēc adreses – Raiņa iela 28, Daugavpilī, LV-5401 ir iespēja saņemt izsniegtās atļaujas kopiju.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par tās apstrīdēšanu, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, daugavpils@vvd.gov.lv).