Atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

11:12, 26.Marts, 2020 , Jaunumi , Lauksaimniekiem , Uzņēmējdarbība
Atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

Atbalsts nodokļu jomā:

Atbalsts

Nodokļu maksātājs

Tiesiskais pamats

Kur jāvēršas?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu nomaksas termiņš

Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies COVID-19 ietekmes rezultātā. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta.

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2. un 3. pants

Jāvēršas VID ar pamatotu iesniegumu. Sīkāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid19

Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta.

Visi nodokļu maksātāji, kas cietuši Covid-19 ietekmes rezultātā

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 4. punkts.

Jāvēršas VID ar pamatotu iesniegumu. Sīkāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid19

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Var neveikt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020. gadu.

Visi IIN maksātāji (t.sk. fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs, zemnieku un zvejnieku saimniecības)

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 5. pants

Nav nepieciešams iesniegums Sīkāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid19

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

VID atmaksā apstiprinātās pārmaksātās PVN summas 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Visi PVN maksātāji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6. pants

Nav nepieciešams iesniegums Sīkāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid19

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt un pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Visi NĪN maksātāji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pants

Jāinteresējas savā pašvaldībā

 

 

Gada pārskata iesniegšana

Pagarināts gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš par trīs mēnešiem.

Gada pārskata iesniedzēji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 18. pants

Nav nepieciešams iesniegums Sīkāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid19

Tikai krīzes skartajiem nozaru nodokļu maksātājiem ir tiesības pretendēt uz dīkstāves pabalstu darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem Nr.152 “Noteikumi par dīkstāves pabakstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība, kas ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/313429-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-darbiniekiem-kurus-skar-covid-19-izplatiba