Top 3D animācija, rekonstruējot Sēlpils pilskalnu 13. gadsimtā

16:43, 13.Maijs, 2021 , Projekti , Tūrisms
Top 3D animācija, rekonstruējot Sēlpils pilskalnu 13. gadsimtā
Attēlā: UDK Midgard prototips (piemērs)

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania programe 2014-2020) projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana”/Exploring Balts ans Promoting Awareness of the International Cultural Route “Balts` Road”/Explore Balts, turpmāk saukts “Projekts”, ietvaros, top Sēlpils un Tērvetes 13. gadsimta rekonstrukcijas 3D animācija.

Salas novadā taps Sēlpils pilskalna – senvietas rekonstrukcija 3D formātā.

Projekta mērķis ir izveidot 3D animāciju, kurā varētu vizualizēt 13. gs. Sēlpils kompleksu. Mērķis ir radīt īsfilmiņu (animāciju) plašākai interesentu grupai par Sēlpili kā vienu no nozīmīgākajām Baltijas reģiona senvietām.

Saskaņā ar konstrukcijas plāniem un zīmējumiem, plānots detalizēti un precīzi izstrādāt Sēlpils koka pils aizsardzības konstrukcijas ar dzīvojamo un saimniecības apbūvi, ko nākotnē varētu izmantot zinātniskajos, populārzinātniskajos rakstos, prezentāciju bukletos un citās publikācijās un ekspozīcijās. Video ietvers 13. gs. Sēlpils senvietas kompleksu, kurā iekļauts Sēlpils pilskalns ar priekšpili un senpilsētu pilskalna pakājē. Senvietas kompleksā plānots ietver ap 200 līdz 350 ēkām (dzīvojamās ēkas, pils valdnieku ēkas, saimniecības ēkas, torņi u.c.). Plānots Sēlpils senvietas kompleksu animēt ar cilvēku un mājdzīvnieku tēliem, kas piedos ticamības un apdzīvotības sajūtu.

Paredzēta augsta detalizācijas pakāpe, lai varētu izšķirt sīkas detaļas, baļķus, durvju vērtnes, jumtu seguma konstrukcijas u.c. arhitektoniskas būvdetaļas.

3D video rullīša garums būs apmēram 120 sekundes, kas dalīsies divās daļās: video animācija, kurā redzama Sēlpils no “putna lidojuma” un dzīvojamā ēka pils pagalmā ar  senpilsētas vienas saimes pagalma apbūvi ar 3 ēkām.

Par Sēlpils pilskalnu

Sēlpils pilskalns mūsdienās atrodas uz šauras un neapdzīvotas salas Daugavas vidū, lejpus Oliņkalna (salas). Pirms Pļaviņu HES celtniecības un ūdenskrātuves uzpludināšanas, Sēlpils pilskalns atradās uz sena dolomīta palikšņa Daugavas kreisā krasta  ap 20 m augstas kraujas.

20. gs. 60. gados arheoloģiskajos izrakumos šeit tika iegūtas Latvijā vissenākās liecības par cilvēku – krama šķilas, kasīkļi un bultu uzgaļi, kas pēc formas attiecināmi uz paleolīta jeb senākā akmens laikmeta beigu posmu (datējami ar apmēram 9. gau tūkstoti pirms mūsu ēras). Konstatēti arī baltu ciltīm raksturīgi atradumi, attiecināmi uz 1. g.t.p.m.ē. No apmēram 5. gadsimta Sēlpilī konstatējams kultūrslānis ar sēļiem raksturīgiem atradumiem. Intensīvāka dzīve Sēlpilī norisinājās 10. - 12. gadsimtā, kad apdzīvots viss pilskalna plakums. Zem mūra pils drupām konstatētas arī šī laika pilskalna vaļņa paliekas. Tā tuvumā atsedzās 5x5 m lielu dzīvojamo ēku un 3x3 m lielu saimniecības celtņu pamati. Sēlpils pils plakuma izmēri ir aptuveni 4000 m2, bet priekšpils aizņēma 7000 m2 lielu platību. Priekšpils aptuvenie izmēri ir 20 x 85 m. Sēlpils pilskalns no 6. līdz 12. gadsimtam bija visas Sēlijas politiskais un militārais centrs.  

Viduslaikos, 13. gs. sēļu nocietinājuma vietā vācu Livonijas ordenis uzbūvēja Ordeņa mūra pili (vācu: Selburg), kas 16. gs. kalpoja pat par Kurzemes un Zemgales hercogu galma rezidenci hercogistes Zemgales daļā (otra rezidence Kurzemes daļā atradās Kuldīgas pilī). Sēlpils pili pilnībā nopostīja Ziemeļu kara laikā 1704. gadā. Tipoloģiski, pēc novietojuma, Sēlpils pilī bija apvienoti divi piļu tipi — kalna un krasta pils. Funkcionāli tā attiecināma uz konventpili, kas sevī apvienoja bruņinieku cietokšņa un klostera uzdevumus. Sēlpils viduslaiku mūra pilī, bez paša komtura jeb fogta telpām, bija vēl kapela, kapitula telpa ordeņa brāļu sanāksmēm, remters jeb ēdamtelpa, dormitorijs jeb ordeņa brāļu guļamtelpa, kā arī saimniecības telpas. Kapela, saskaņā ar tā laika sakrālo celtņu celtniecības principiem, domājams, atradusies pils austrumu pusē.

Mūsdienās Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām, atkarībā no ūdenskrātuves ūdenslīmeņa, atrodas vidēji 2 m virs ūdens, 150 m garumā.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv