Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes –stēlas atklāšanas pasākums

Šogad Biržu kaujai par Latvijas neatkarību - 100!

09:16, 09.Oktobris, 2019 , Kultūra , Projekti , Jaunatne , Tūrisms
Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes –stēlas atklāšanas pasākums

Lai afišu skatītu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tās!

Šogad Biržu kaujai -100!

Pirms simts gadiem Biržos vietējie iedzīvotāji varonīgi apturēja bermontiešu virzību Jēkabpils virzienā. Jau otrodesmitgadi uz šo kaujas vietu Lāčplēša dienā birzieši rīko piemiņas lāpu gājienu.

Pašvaldībai piedaloties Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā "Atceries Lāčplēsi" un pārrobežu projektā "Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju", ir tapusi stēla un labiekārtota piemiņas vieta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri dzimuši Salas novadā.

Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes –
stēlas atklāšanas pasākums

17. oktobrī Biržos:

► Plkst. 16.00 Edgara Lipora monoizrāde "Karavīrs" Biržu Tautas namā.

Ko šodien saprotam ar vārdu “vīrišķība”? Kur smelties spēkus latviešu karavīra stājai un iznesībai? Kādi ir šodienas jaunekļu sapņi, uzskati un ilgas? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēs aktieris Edgars Lipors muzikālajā objektu un kustību monoizrādē “Karavīrs”. Tautasdziesma, ritualizētu kustību raksts un trāpīgi izvēlēti objekti būs tas māksliniecisko izteiksmes līdzekļu arsenāls, ar kuru mūsdienīgā skatījumā izrādē tiks atklātas latviešu kultūras vērtības.

► Plkst. 15.00-17.30* Militārā aprīkojuma un tehnikas demonstrācija pie Biržu Tautas nama.

► Plkst. 17.50 Gājiens  no Biržu Tautas nama uz piemiņas vietu ar NBS orķestri priekšgalā. 

► Plkst. 18.00 Svinīgs pasākums pie stēlas - Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes. To iesvētīs Zemessardzes Romas katoļu Baznīcas kapelāns, majors Raimonds Krasinskis.  

Plkst. 19.00 Folkloras kopas "Vilki" koncerts Biržu Tautas namā

Vīru kopas "VILKI" repertuāra pamatā ir karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Dziesmas repertuāram tiek meklētas E. Melngaiļa, A. Jurjāna, J. Vītoliņa, A. Krūmiņa savāktajos latviešu tautas mūzikas materiālos, bet lielu daļa I pasaules kara latviešu strēlnieku, Brīvības cīņu, II pasaules kara latviešu leģionāru un nacionālo partizānu dziesmas ir pierakstītas no šo cīņu dalībniekiem.

Kopas sastāvā patreiz darbojas 6 vīri, kuriem tuva karavīra dzīvesziņa. Kopas dalībnieki daļu savu tērpu ir gatavojuši paši: šuvuši kreklus, vamžus un apavus, kaluši rotas. Arī daļa seno mūzikas instrumentu ir pašu gatavoti. Tērpi izgatavoti, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10. - 13. gs. tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus. 

Karavīrs nav atrauts no ikdienas dzīves rituma, tādēļ "Vilku" repertuārā ir dziesmas, kuras aptver cilvēka dzīvi no šūpuļa līdz kapam, latviešu godu, gadskārtu svētku dziesmas u.c..


Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv