Rekonstruēts Strūves ģeodēziskā loka punkts

26. septembrī Salas novada Sēlpils pagastā tika rekonstruēts Strūves ģeodēziskā loka punkts “Arbidāni”

00:15, 28.Septembris, 2018 , Novada ziņas , Tūrisms
Rekonstruēts Strūves ģeodēziskā loka punkts

Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis un Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova, Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors, pulkvedis Mārtiņš Liberts un Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Ģeodēzijas nodaļas vadītājs un Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes  priekšsēdētājs Ivars Liepiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes pārstāvji, Salas novada pašvaldības pārstāvji, skolēni un iedzīvotāji.

Pirms svinīgā pasākuma tika veikti nozīmīgi priekšdarbi: Salas novada pašvaldības SIA "Vīgants" un Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieki veica vietas sakopšanas darbus, Ģeodēzijas nodaļas darbinieki izlēja betona kubu un iestrādāja plāksni ar iedobumu, kurā vēlāk, pasākuma dienā LR aizsardzības ministrs R. Bergmanis un NKMP vadītājs J. Dambis ielēja sakarsētu svinu un jau atdzesētā iecirta krustveida zīmi. Pasākumu kuplināja Biržu Tautas nama amatiermākslinieki ar teātra mākslu. Noslēgumā Sēlpils kultūras namā visus pasākuma dalībniekus gaidīja gards "Sēlijas smeķis" ar siltu tēju un ābolmaizi. 

Strūves ģeodēziskā loka punkti “Arbidāni” un “Dabors-kalns” (Taborkalns) ir divi no 16 šādiem vēsturiskajiem punktiem Latvijā, kas rodami Salas novadā. Tie ir pasaules nozīmes, Latvijas valsts aizsardzībā esoši industriālie pieminekļi. Punkts “Arbidāni” atrodas Sēlpils pagasta dienvidu daļā 12,2 km no pagasta centra Sēlijas un 11,1 km no novada centra Salas. Fiziski dabā tas ticis atrasts 2008. gadā, pēc sešiem gadiem – 2014. gada maijā tam piešķīra valsts nozīmes industriālā pieminekļa statusu. Diemžēl, visai drīz pēc punkta “Arbidāni” uziešanas dabā, to nopostīja vandāļi un unikālais mantojums bija zudis.

Šogad, 26. septembrī, ar Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un  Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes palīdzību, Strūves ģeodēziskā loka punkts “Arbidāni” ir ticis rekonstruēts. Tas ir pirmais šāda veida unikāls pasākums Latvijā (atjaunošana-rekonstrukcija nepieciešama vairākiem punktiem).

Strūves ģeodēziskā loka punkti pasaulē veido triangulācijas ķēdi, kas stiepjas 2 820 km garumā no Norvēģijas ziemeļos līdz Melnajai jūrai dienvidos, šķērsojot 10 valstis. Uzmērījumus 39 gadu garumā, laikā no 1816. līdz 1855. gadam, veica vācu astronoms, Tērbatas universitātes profesors un Tērbatas observatorijas direktors Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un kara topogrāfs, pulkvedis Karls Frīdrihs Tenners (Strūves vadībā). Vēsturiskais  loks sastāv no 258 trīsstūriem ar 265 punktiem. 

Ģeodēzija pēc definīcijas ir zinātne, kas pēta Zemes izmēru, formu un gravitācijas lauku. Šīs zinātnes jautājumus cilvēce pētīja jau pirms mūsu ēras. Aktīvākie pētniecības laiki ir pēdējie 400 gadi. Ģeodēziskais loks vēsturiski ir pirmais tik liela apjoma darbs. Iepriekš ir bijuši mēģinājumi, bet šis ir pirmais veiksmīgais mērījumu rezultāts, kas arī mūsdienās atbilst cilvēces priekšstatiem par zemes formu. Tas bija milzīgs solis uz priekšu zinātnei un palīdzēja kartogrāfiem padarīt precīzākas pasaules kartes. Strūves ģeodēziskā loka mērījumi ir izcils piemērs dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā. Strūves ģeodēziskā loka mērījumi palīdzēja ne tikai noteikt pirmos precīzos Zemeslodes izmērus un formu, bet arī palīdzēja Īzakam Ņūtonam pierādīt, ka Zeme nav ideāli apaļa lode, bet ir saplacināta starp poliem.Caur to ģeodēziskā loka punkti ir saglabājami nākamajām paaudzēm. 2005. gadā Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tajā ir iekļauti 34 vēsturiskie  punkti.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv