Projekta “Veselības darbnīca Birzītes parkā” atklāšana

10:06, 02.Augusts, 2017 , Sports , Projekti , Nevalstiskās organizācijas , Tūrisms
Projekta “Veselības darbnīca Birzītes parkā” atklāšana

 

Biedrība “Holista” informē, ka šobrīd jau pabeigti plānotie projekta “Veselības darbnīca Birzītes parkā” būvdarbi Salas ciema Birzītē un tiek gatavots atklāšanas pasākums.

2016.gada nogalē jau tika publicēta informācija par projekta apstiprināšanu  biedrības „Lauku partnerības Sēlija" 1. kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā  projektam “Veselības darbnīca Birzītes parkā” Nr.16-05-AL24-A019.2202-000007, ko iesniedza biedrība “Holista”.

Projekta mērķis: Veselības takas un Veselības darbnīcas izveide Salas ciema Birzītē. Veidot pievilcīgu un veselīgu dabas vidi, kas kļūtu par priekšnosacījumu jaunu integrētu veselības uzlabošanas piedāvājumu un iespēju. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, veselības, garīguma un kultūras veicinošu pasākumu, aktivitāšu un mazāk populāru sporta veidu norišu attīstīšanā, iesaistot visas vietējās sabiedrības iedzīvotāju grupas.

Projekta ietvaros izgatavots plats gājēju tiltiņš pāri grāvim no ciemata puses.  Apmeklētāju informēšanai, takas sākumā izgatavots un uzstādīts informatīvs stends, uz kura ir attēlota takas karte ar izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem, kā arī uzrakstīti noteikumi apmeklētāju ievērībai.

Gar takas malu izvietoti astoņi pamatīgi baļķu soli, kur varēs apsēsties ģimene, jaunieši vai vecāki cilvēki, lai atpūtinātu nogurušās kājas. Fiziskajām aktivitātēm  izgatavotas koka kāpnes, kas ir īpašs elements pašiem mazākajiem un vecākajiem apmeklētājiem. Jebkurš takas apmeklētājs varēs pārbaudīt sevi uz līdzsvara koka stabiem, kas uzstādīti vairākos līmeņos. Kustīgais līdzsvara baļķis ir novietots zemes ieplakā, kas ir izcils rīks cilvēka ķermeņa līdzsvara izjūtas stiprināšanai. Ierīkots un izveidots liels un skaists vingrošanas laukums, kurā  uzstādīti vingrošanas stieņi, pievilkšanās stieņi trīs augstuma līmeņos, lai katrs varētu izvēlēties atbilstošo savam augumam, vingrošanas siena un divi daudzfunkcionāli vingrošanas soli. 

Vecās estrādes tuvumā  izveidota atpūtas vieta ar galdu un soliem "sēnītes" formā, kas dos iespēju būt dabā piknikā, atpūtā svaigā gaisā. 

Visi objekti tika veidoti vienā stilā, izmantojot guļbūves koka elementus. Veselības taka domāta  vietējiem iedzīvotājiem, kurā nodarboties ar sporta aktivitātēm, veselīgu atpūtu, etnisko un sporta tradīciju svinēšanu,  radošām darbnīcām, izmantojot dabas resursus, un  kā tūrisma objekts Salas novada apmeklētājiem, viesiem no kaimiņu novadiem un pilsētām.

Darbi tika saskaņoti precīzi pēc projekta un būvdarbus veica SIA “Paeglīši un Partneri”.

Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, t.sk. ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 18063,67 EUR un Salas novada  pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā  ir   2007.08 EUR .  Projekta īstenošanas termiņš 31.08.2017.
Projekta “Veselības darbnīca Birzītes parkā” ATKLĀŠANA  paredzēta 25.augustā plkst.16:00.  Laipni aicināti Salas novada iedzīvotāji un visi sadarbības partneri!

Informāciju sagatavoja: Inga Āriņa
Biedrības “Holista” valdes locekle