Atklāta Veselības darbnīca Salas ciema Birzītē

12:08, 28.Augusts, 2017 , Sports , Projekti , Nevalstiskās organizācijas , Tūrisms
Atklāta Veselības darbnīca Salas ciema Birzītē

      

25.augustā Salas pagasta birzītē tika atklāta “Veselības darbnīca Birzītes parkā”. Pasākums noritēja tautiskā gaisotnē. Uz to bija sapulcējušies ne tikai biedrības “Holista” pārstāvji, bet arī daudz ieinteresētu cilvēku un sveicēju. Ar tautas dziesmām pasākumā piedalījās ansamblis “Rota” (vadītāja Ilze Gaidele).

“Vēsturei ir tendence atkārtoties”

Ar birzītes vēsturi klātesošos iepazīstināja Salas kultūras nama direktore Maija Bataraga-Vilka, dažus faktus kā Salas ciema iedzīvotāja kopš 1976.gada pievienošu klāt. “No 1923.gada birzīte piederēja Salas pagasta iedzīvotāja Vitauta Jāņa Tomiņa tēvam. Tā kā tā atrodas netālu no Salas skolas, te tika rīkoti dažādi pasākumi un zaļumballes, arī lauksaimniecības biedrības saieti. Pēc Otrā pasaules kara šeit notika militārās apmācības. Bija arī šautuve. Birzītes estrāde uzcelta ap 1970.gadu, tad jau zeme piederēja padomju saimniecībai, jo privātīpašuma padomju laikā nebija.” Atceros, ka skolas fizkultūras stundās šeit nācām skriet krosu. 1980.gadu beigās te notika Jāņu svinības, balles, dziedāja vietējais koris. 1991.gadā, atjaunojoties privātīpašumam, birzīte nonāca V.Tomiņa īpašumā. Kad 1993.gadā Salas ciemā notika 3x3 nometne, uz kuru bija atbraukusi arī eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar kungu, dzejnieks Imants Ziedonis, literatūrzinātnieks Valters Nollendorfs un citi ārvalstu latvieši, birzītē notika svētbrīdis, ko vadīja ārzemju latviešu mācītāja Sarma Eglīte un toreizējais Sēlpils iecirkņa prāvests Modris Plāte. Pasākums bija aizkustinošs, jo rokās sadevāmies gan Latvijas, gan ārvalstu latvieši, un ļoti daudz dziedājām. 1994.gadā kāds uzņēmējs te atvēra alus bāru. Rūpalai bija neilgs laiks. Diemžēl sāka nākt tāda publika, kas neprot kulturāli uzvesties, un bāru slēdza. Birzīte kļuva par neskartas dabas objektu. Te bija ļaužu iemītās taciņas, auga meža zemenītes. Ļaudis nāca ogās. Varu droši apgalvot, ka savus pēdējos divus dzejoļu krājumus esmu uzrakstījusi, ejot pastaigā pa birzītes neskarto dabu. “Vēsturei ir tendence atkārtoties, šodien pēc 94 gadiem birzīte piedzīvo savu atdzimšanu. Lai saglabātu vēsturisko nosaukumu, atpūtas vieta nodēvēta par Tomiņa taku.”

“Tas ir biedrības kopdarbs”

Biedrības “Holista” valdes priekšsēdētāja Olga Kuņankina stāsta: “Idejas autore esmu es. Man gribējās, lai Salas iedzīvotājiem būtu kaut kas līdzīgs Mežaparkam Jēkabpilī. Pie manis uz masāžām nāca fitnesa biatlona treneris Jānis Eiduks no Pļaviņām. Viņam šeit dzīvo tēvs. J. Eiduks dalījās ar to pieredzi, kāda viņam ir Pļaviņās. Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi pareizi iemācīties vingrot. No Tomiņa kunga mēs izīrējām daļu birzītes. Sākām rīkot talkas. Tajās mūs atbalstīja gan pašvaldība, gan brīvprātīgie, gan skola. Lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus, ir nepieciešams dibināt biedrību. Tā mēs nodibinājām biedrību “Holista”. Biedrības valdē darbojas: Inga Āriņa, Ligita Upīte un Krista Eversone. Biedrībā ir 26 cilvēki. Divreiz nedēļā notiek nūjošana un reizi nedēļā fitnesa vingrošana. Sākām rakstīt projektu “Veselības darbnīca Birzītes parkā”. Mūs atbalstīja: Lauku partnerība “Sēlija”, Zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Leader lauku atbalsta fonds, Salas novada pašvaldība, pati mūsu biedrība, SIA “Dona” un SIA “Rītausma”. Šis projekts ir “auklēts” trīs gadus. Tas ir visas biedrības un atbalstītāju kopdarbs. Mūsu devīze ir: “Domāt, sapņot, runāt un darīt!””

Valdes locekle I.Āriņa informē: “Projekta kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, t. sk. ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 18063,67 EUR un Salas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā ir 2007,08 EUR. Projekta būvdarbus veica SIA “Paeglīši un partneri”. Visi objekti tika veidoti vienā stilā, izmantojot guļbūves koka elementus. Tā kā gan es, gan Krista, gan Ligita esam biedrības “Mākslas dārzs dalībnieces”, dažreiz šeit nākam gleznot. Manuprāt, te varētu rīkot arī plenērus.”

"Ko varam ieraudzīt atjaunotajā birzītē?"

Projekta ietvaros te ir izgatavots plats gājēju tiltiņš no ciemata puses pāri grāvim, kurā tik daudzas reizes ir ielūzts ledū. Apmeklētāju informēšanai takas sākumā izgatavots un uzstādīts informatīvs stends, uz kura ir attēlota takas karte ar izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem, kā arī uzrakstīti noteikumi apmeklētāju ievērībai. Gar takas malu izvietoti astoņi pamatīgi baļķu soli, kur var apsēsties ģimene, jaunieši, vai vecāki cilvēki, lai atpūstos svaigā gaisā. Fiziskajām aktivitātēm izgatavotas koka kāpnes, kas ir īpašs elements pašiem mazākajiem un vecākajiem apmeklētājiem. Jebkurš takas apmeklētājs varēs pārbaudīt sevi uz līdzsvara koka stabiem, kas uzstādīti vairākos līmeņos. Kustīgais līdzsvara baļķis ir novietots zemes ieplakā, kas ir izcils rīks cilvēka ķermeņa līdzsvara izjūtas stiprināšanai. Ierīkots un izvietots liels un skaists vingrošanas laukums, kurā uzstādīti vingrošanas stieņi, pievilkšanās stieņi trīs augstuma līmeņos,lai katrs varētu izvēlēties atbilstošu savam augumam, vingrošanas siena un divi daudzfunkcionāli vingrošanas soli. Tā kā tagad ir modē ielu vingrošana, to var darīt arī birzītē. Par ielu vingrošanas stieņiem jāpateicas Renāram Dericānam, kas tiem zīmēja skices un tos palīdzēja nostiprināt. Vecās estrādes tuvumā izvietota vieta ar galdu un soliem “sēnītes” formā, kas dod iespēju būt dabā piknikā, atpūtā svaigā gaisā. Ir izveidotas taciņas, pa kurām var nūjot, skriet vai pastaigāties, ziemā arī slēpot. Sporta stundās skolēni te var skriet krosu.

“Īstenojies projekts ir kā ražas laiks”

Vārds tika dots apsveicējiem. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe sacīja, ka “ir prieks, ka šī vieta atkal ir atdzīvojusies, ka te tālāk savus sapņus piepilda biedrība “Holista”. Deputāti jums noticēja un piešķīra līdzfinansējumu. Es ceru, ka te daudzi nāks atpūsties un sportot, lai uzkrātu spēkus jaunam darbam.” Biedrības lauku partnerība “Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātniece teica: “Prieks redzēt īstenojamies projektus, jo tas ir kā ražas laiks. Ikdienā mēs strādājam ar dokumentiem, bet tas reiz pārvēršas skaistā vietā.” Viņa pasniedza simbolisku dāvanu – ārstniecības augus. Atzinīgus vārdus sacīja arī Lauku atbalsta dienesta pārvaldes vadītājas vietnieks Valdis Mežsargs. Vēl vienu simbolisku dāvanu – pīlādžkoka stādu, kas pasargā no ļauna, dāvāja NVO Jēkabpils resursu centra vadītāja Agita Pleiko. Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa uzteica Salas novadu, ka tā ir labākā 21. gadsimta prasme – spēja novadiem un pilsētām savā starpā sadarboties. Sveicēju vidū bija: daiļdārzniece Valentīna Stolere, SIA “Rītausma” īpašniece Lāsma Bekina, PII “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare, Salas jauniešu dome un Vita Tropa, SIA “Dona” mārketinga menedžere un deputāte Sandra Kaņepa, Lauku attīstības speciāliste Ligita Kadžule, Salas vidusskolas sporta skolotājs Verners Grandāns un Salas KN darbinieces.

Ansamblis dziedāja “Caur sidraba birzi gāju, / ne zariņu nenolauzu. / Būt zariņu nolauzusi, / tad staigātu sidrabota...” Ziemā, īpaši sarmas laikā te patiešām ir sidraba birzs. Līdz zariņu pakustina, rokas paliek sidrabotas...

Informāciju sagatavoja: Ligita Ābolniece
Literāte