Uzsākts projekts Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanā

Pievienota fotogalerija

10:34, 17.Februāris, 2021 , Izglītība , Projekti
Uzsākts projekts Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanā

Pagājušā gada nogalē pašvaldība saņēma valsts budžeta aizņēmumu projektam „Salas novada pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana” ēkā Kalna ielā 3 un Kalna ielā 3A, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ēku siltināšana tiks veikta saskaņā ar Salas novada attīstības programmā 2019.- 2025. g. noteikto investīciju plānu. Projekts apstiprināts 2020. gada oktobrī, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, saistībā ar Covid-19 izplatību. Ministru kabineta noteikumi Nr. 456 ( 2020. gada 14.jūlijā) izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 25. pantu.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem, darbus objektā veiks SIA “LC būve”. Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”,  būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs. Būvprojektu izstrādāja sertificēta būvinženiera Alberta Barkāna privātprakse.

Janvārī notika pirmā būvsapulce, kurā piedalījās Salas novada pašvaldības atbildīgie speciālisti, PII “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare, SIA “LC būve” pārstāvji un būvuzrauga pārstāvji. Pārrunāja darbu organizāciju, un citus tehniskus jautājumus.

Realizējot investīciju projektu „Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana“ veiks ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanu. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana paredzēta 2179,7 m2 platībā, atbilstoši izstrādātajam ēkas energosertifikātam. Projekta iesniedzējs ēkas Kalna ielā 3 un 3A, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kurā plānotas projekta aktivitātes, izmanto un izmantos izglītības iestādes vajadzībām ilgtermiņā, kas nav mazāks par pieciem gadiem arī pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

Projekta kopējās izmaksas: pašvaldības budžeta finansējums 341067,55 eiro, t.sk., PVN 59193,54 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta realizēšanas laiks no 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 30. septembrim.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371  65237707; mob. tālrunis: +371 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv

Sākas PII "Ābelīte" ēkas siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai