Suminājums Sēlpils e.-lut. draudzei par paveikto Sēlpils baznīcas glābšanas darbos

11:31, 26.Aprīlis, 2019 , Projekti , Nevalstiskās organizācijas , Tūrisms , Reliģija
Suminājums Sēlpils e.-lut. daudzei par paveikto Sēlpils baznīcas glābšanas darbos

25. maijā, Salas novadā ciemojās biedrības Lauku partnerība "Sēlija" izpilddirektore Ieva Jātniece un administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka, lai kopā ar Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes vadītājai Ligitai Ašmei pasniegtu biedrības "Latvijas Lauku forums" diplomu par piedalīšanos valsts līmeņa akcijā "Dižprojekts".

Lauku partnerība "Sēlija" vienai no Dižprojekta nominācijām bija izvirzījusi Sēlpils ev.-lut. draudzes projektu, kā rezultātā Sēlpils baznīcai tikai nostiprinātas mūra sienas, uzlikts jumts, uzlabotas logu ailas, durvis, kā arī veikti citi lielāki un mazāki baznīcas glābšanas darbi. Dižprojekta nomināciju gan saņēma kāds cits projekts, bet tas nemazina mūsu Sēlpils draudzes paveiktā nozīmību.

Papildus diplomam, Lauku partnerības "Sēlija" pārstāves L. Ašmei uzdāvināja dekoratīvu vēja zvanu, bet mūsu novada domes priekšsēdētāja - balto petūniju, - kā pateicību par veikto un kā nelielu akcenu, kas var izdaiļot improvizēto lūgšanu vietu baznīcā.

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku ieguldīto darbu.

Visi šī gada „Dižprojekts” titulam izvirzītie kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad Dižprojektam tika nominēti 30 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Ikviens var gūt iedvesmu no 2018. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.

Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā–

https://goo.gl/po4z7u

Šogad titulu „Dižprojekts” saņēma iniciatīva, kas par dižāko atzīta gan iedzīvotāju balsojumā, gan pēc žūrijas vērtējuma. SIA „REZIDENCE” realizētais projekts „Ekskluzīva restorāna „Vakars uz ezera” izveide Kāla ezerā”, kuru konkursam izvirzīja nodibinājums „Madonas novada fonds”, ir drosmes, apņēmības un skaistuma kombinācija. Ekspertu komanda īpaši slavē projekta nosaukuma un izpildījuma oriģinalitāti, kā arī kvalitāti un piešķirto ekskluzivitāti lauku teritorijas resursiem, ko īstenotā ideja spēj sagādāt visiem „Vakara uz ezera” baudītājiem.

Inforrmācijai izmantota mājaslapa: www.llf.partneribas.lv

________________________________________

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv

Pateicība Sēlpils ev.-lut. draudzes vadītājai par Sēlpils baznīcas glābšanas darbu rīkošanu