Starptautiskā projektā tiek labiekārtota kultūrvēsturiska vieta Biržos

14:20, 09.Aprīlis, 2019 , Projekti , Tūrisms
Starptautiskā projektā tiek labiekārtota kultūrvēsturiska vieta Biržos

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, Salas novada pašvaldība turpina projekta Nr. LLI-199 „Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel smart– visit Lithuania and Latvia”) īstenošanu.

Aprīlī tiek uzsākti būvniecības darbi  kultūrvēsturiskās piemiņas vietas labiekārtošanā Latvijas Brīvības cīnītājiem Salas novada teritorijā, kur 1919. gadā noritēja cīņas pie Biržiem. Veiktajā  vēsturiski pētnieciskajā darbā apzināti novada Lāčplēša Kara ordeņa 11 kavalieri un viņu biogrāfijas gājums. Secināts, ka vēsturiski Brīvības cīņās piedalījās arī lietuviešu patrioti, kas cīnījās kopā ar mūsu novadniekiem par kopēju brīvību Baltijas valstīm. Šajā vietā ir uzstādīta piemiņas zīme granīta stēlas veidolā.

Projektā tiek veikta kultūrvēsturiskās vietas sakārtošana, uzlabojot tās kvalitāti un sasniedzamību: tiek uzstādīts trīsdaļīgs informatīvs stends ar fotogrāfijām un aprakstu par Biržu kauju četrās valodās: latviešu, lietuviešu, krievu un angļu; ierīkoti soliņi, atkritumu urnas, pamatne lāpu ievietošanai piemiņas pasākumos; tiek labiekārtots laukums; akcentam tiks iestādīti košumkrūmi.

Pateicoties salīdzinoši labajam pievedceļam, apskates objekts nodrošinās arī ārzemju tūristu apmeklējumu. Kultūras mantojuma piemiņas vieta arī viesiem nodos vēsturisko  informāciju par tās nozīmi vietējai kopienai. Ieguldījums objekta infrastruktūrā nodrošinās ne tikai  kultūras mantojuma pieejamību teritorijā, bet dos pievienoto vērtību projektam, tiks paaugstināta Salas novada teritorijas pievilcība. Paredzams, ka projekta veiksmīga īstenošana palielinās apmeklētāju skaitu tūrisma objektos.

Projekta „Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju” mērķis  ir radīt harmonisku Lietuvas un Latvijas tūrisma attīstību, lai efektīvi izmantotu reģiona potenciālu un saglabātu dabas un kultūras mantojumu.

Sadarbībā ar partneriem: Anīkšču, Biržai un Krekenavas dabas parku administrācijām (Lietuva), Jēkabpils, Ilūkstes un Viesītes novadu pašvaldībām ir izstrādāts vienots tūrisma maršruts. Izveidota interneta vietne  http://explorebaltics.eu , kur katrs partneris ievietojis 10 tūrisma objektus ar skaistākajām un interesantākajām vietām, kuras var apmeklēt - ar fotogrāfijām, aprakstiem un audio ierakstiem. Salas novads piedāvā apskatīt: brīvdabas atpūtas kompleksu ”Zvejnieklīcis”; Pormaļu Sudrabkalnu; atpūtas kompleksu ”Ūdensdzirnas” Biržos, laukakmeņu bruģa fragmentu; kulta vietu - Ezernieku velnakmeni; Biržu dižakmeni; Biržu Svētās Annas evaņģēliski luterisko baznīcu; āra pasākumu un atpūtas zonu tūristiem Salas pagastā; Salas vidusskolas Vēstures izpētes kabinetu un zirgus saimniecībā “Pļavnieki” Sēlpils pagastā.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Salas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums ir EUR 61 181.05, Programmas līdzfinansējums EUR 52003.89, kas sastāda 85 % no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9177.16.  Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com