Speciālisti gūst tūrisma pieredzi Polijā

12:54, 10.Oktobris, 2017 , Projekti , Tūrisms
Speciālisti gūst tūrisma pieredzi Polijā

 

Salas novada pašvaldība turpina īstenot INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu „Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”) Nr. LLI – 199.

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu no šī gada 12.-14. septembrim pašvaldības speciālisti: saimniecības vadītāja Rita Audriņa, sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne un projektu vadītāja Ligita Kadžule piedalījās labas prakses pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Ceļojumā piedalījās trīs speciālisti no katra projekta partnera, kopā 21 dalībnieks.  Ar mērķi- savstarpējās pieredzes apmaiņa tūrisma attīstībā, izvērtējot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un nākotnes perspektīvas tūrismā.

Lai radītu harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš parāda katra reģiona potenciālu.

Pirmais apskates objekts bija Vigrikas šaursliežu dzelzceļš Pločicā .  Kopā ar projekta partneriem no Lietuvas: Anikšču, Biržai un Krekenavas dabas parka administrācijām, Viesītes, Ilūkstes un Jēkabpils novadu pašvaldību speciālistiem, izmantojām šaursliežu dzelzceļa braucienu pa Vigru nacionālo parku un Augustavas primāro mežu. Lokomotīve un aprīkotie vagoniņi ir paredzēti tikai tūristu pārvadāšanai 10 km garā posmā, kur ir vairākas stacijas. Ekskursanti var izkāpt apbrīnot skaisto Vigras ezeru vai vienkārši atpūsties. Diemžēl, braucot vilcieniņā, informācija ir tikai poļu valodā.

Otrajā dienā, tikāmies ar Vigrī dabas parka (Wigry National Park) administrāciju, iepazināmies ar tā darbību un piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem, plaši pielietotajām IT tehnoloģijām un kā tūrisma pakalpojumus piedāvāt sociālo tīklu lietotājiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Starp plašajiem mežiem, izstaigājām Vigrī nacionālā parka pārgājienu un mācību takas. Guvām pieredzi kā pareizi uzstādīt tūristu plūsmas skaitītājus, kas šī projekta ietvaros tiks uzstādīti arī Zvejnieklīcī. Nacionālā parka statuss, šim dabas objektam ir no 1989. gada. Parks ir dabas aizsardzības jomā starptautiski nozīmīga teritorija, kā Natura 2000 Eiropas tīklā. Šajā dabas piemineklī ir vairāki desmiti ezeru, kas savstarpēji savienoti ar upēm. Vigru ezers ir lielākais no šiem ezeriem, tā dziļums ir 73 metri, līdzīgs ar Čertoku jeb Velnezeru Latgalē. Tas ir piektais lielākais Polijas ezers. Parka teritorijā iespējamas pastaigas dabā, braukšana pa ezeriem un makšķerēšana.  Parka emblēmu rotā bebrs. Nacionālais parks ar ezeriem un bebriem ir galvenais apmeklētāju piesaistītājs. Lauksaimniecībā apsaimniekotajās teritorijās jāievēro ainavu aizsardzība.

Dabas izstādē „Near Wigry" varējām iepazīties, kā izmantojot mūsdienīgus izteiksmes līdzekļus un IT tehnoloģijas var izveidot ļoti interesantas ekspozīcijas. Parka teritorijā apmeklējām Vigri klosteri. Klosteris jau sen nepilda pamatfunkcijas, tomēr tā baznīcā joprojām noris reliģiski pasākumi. Klostera dzīvojamās ēkas atgādina rūķu namiņus, kurus tagad izmanto kā viesnīcas.

Trešajā dienā apmeklējām vienu no populārākajām kūrortpilsētām Polijā Augustovu, kas atrodas starp vairākiem ezeriem. To šķērso unikāls 100 km garš ūdens ceļš- Augustovas kanāls, kas veidots, lai savienotu Vislas un Nemunas baseinus. Kanāls iekļauts UNESCO sarakstā. Dodoties izbraucienā ar kuģīti varējām izbaudīt  ezeru un hidraulisko iekārtu sistēmu, ūdens līmeņa izlīdzināšanu ar slūžu atvēršanu un aizvēršanu, lai izbrauktu caur tilta apakšu. Atpakaļ ceļā pa lielajiem ūdens klajumiem pretējā virzienā bija redzamas sakoptas krasta promenādes, veloceliņš, katamarānu piestātne, krastmalas meži. Ar kanāla būvniecības vēsturi varējām iepazīties muzejā.

Tiekoties Augustovas pilsētas domē ar tūrisma un kultūras speciālisti, bija iespēja savstarpēji dalīties pieredzē un iegūt jaunas idejas pašvaldības tūrisma attīstībai. Uzzinājām vēl dažas interesantas lietas, ka ar Eiropas Savienības projekta   PHARE STRUDER palīdzību Augustovas apriņķis ir uzsācis vērienīgu programmu  (7 miljoni), lai uzplauktu pilsētvide un koordinēti attīstītos tūrisms kanāla apkaimē. Tūrismu Augustovā uzskata par būtisku atslēgu, kas paver šai pilsētai ceļu uz attīstību. Tiek plānots, kā pagarināt tūrisma sezonu, jo parasti vislielākais pieplūdums ir tikai dažos vasaras mēnešos.

Mūsdienu tūrisms ir ļoti dinamiska darbība, un tādēļ, pieprasot lielāku tūrisma tirgus daļu, ir nepieciešams plaši piemērot progresīvas tehnoloģijas. Jaunāko tehnoloģiju pielietošana tūrismā ir viens no svarīgākajiem tūrisma attīstības rādītājiem. Pieredzes braucienā guvām jaunas idejas tūrisma attīstībai Salas novadā un sadarbības iespējas turpmāk ar Augustovas domi un Vigri dabas parka administrāciju. 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441

Speciālisti gūst tūrisma pieredzi Polijā