Solidaritātes projekta komanda tiekas ar Salas novada jauniešiem

12:26, 04.Aprīlis, 2019 , Projekti , Jaunatne
Solidaritātes projekta komanda tiekas ar Salas novada jauniešiem

Lai skatītu attēlu pilnā apmērā, uzklikšķiniet uz tā!

       

Martā Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” komanda tikās ar Salas novada jauniešiem, lai gan runātu par to, kas ir solidaritāte, gan aicinātu jauniešus diskutēt par citiem tematiem un aicinātu jauniešus iesaistīties projekta radošajā daļā.

18. martā Salas vidusskolā notika neformāla tikšanās ar 8. klases skolēniem par tēmu “Brīvprātīgais darbs un nodarbinātība”. Tikšanās mērķis bija diskutēt ar jauniešiem par to, kā viņi izprot jēdzienu brīvprātīgais darbs vai jau ir to veikuši un sasaistīt brīvprātīgā darba veikšanu ar jaunu prasmju apgūšanu un  iespējām atrast darbu.

25. martā Biržu pamatskolā 7.-9. klasēm notika neformāla tikšanās par tēmu “Māksla un pasākumu organizēšana kā karjeras iespēja”. Tikšanās laikā tika diskutēts par izglītības nozīmi vispār un pasākumu organizēšanu kā vienu no nodarbinātības iespējām.

29. martā Salas vidusskolā notika neformāla tikšanās ”Darba pieredze un iespējas reģionos”, tikšanās laikā ar jauniešiem neformālā veidā tika diskutēts par to, ko jauniešiem nozīmē vārds solidaritāte un rosinātas domas par darba iespējām reģionos, daloties arī ar 3 iedvesmas stāstiem par cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā Latvijas reģionos.

Jau aprīlī Salas novada jaunieši vecumā no 13-30 gadiem tiek aicināti iesaistīties projekta aktivitātēs. Pirmās aktivitātes notiks 4.,11. un 18. aprīlī no plkst. 16:00 – 18:00 Salas novada Bērnu un jauniešu centrā. Visi mīļi aicināti uz aktivitātēm.

Projekts “Jaunieši VAR” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja: Elīna Ziediņa
Jaunatnes lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25712909
E-pasts: jaunatne@salas.lv