Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” noslēgums

09:42, 08.Jūlijs, 2019 , Projekti , Jaunatne
Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” noslēgums

     

Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” noslēdzošais pasākums notika 18. jūnijā, Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī. Pasākuma sākumā notika iepazīšanās, jo tajā piedalījās jaunieši no Salas, Biržu un Sēlijas ciemiem un jaunieši no Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”.

Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja būt radošiem un apgūt arī jaunas prasmes, piemēram, veidojot lielos bubuļus, apzīmējot auduma somiņas ar tekstila krāsām kā arī radot skaistus mākslas darbus ar hennu. Tāpat arī jauniešiem bija iespēja pasportot un visi kopā baudot pikniku svaigā gaisā. Pasākuma laikā tika arī runāts par Solidaritātes projektu “Jaunieši VAR”, - tā aktivitātēm, paveikto, kur jaunieši dalījās ar savu pieredzi par dalību projektā. Pasākuma noslēgumā jaunieši baudīja krāsu virpuli ar dūmu svecēm. Diena tika pavadīta neformālā gaisotnē,  radoši un sportiski visiem kopā darbojoties.

Solidaritātes projekts “Jaunieši VAR” notika no 01.01.2019. – 30.06.2019. Tā kopējais finansējums bija 3000,00 euro. Projekta mērķis bija solidarizēties ar Salas novadā dzīvojošajiem jauniešiem vecumā no 13 – 30 gadiem, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, kopā ar jauniešiem apgūt jaunas prasmes un zināšanas, iepazīt dažādas neformālās izglītības metodes, dažādus sevis izpaušanas veidus caur mākslas prizmu  un arī iegūt jaunus draugus un paziņas. Solidaritātes projektu īstenoja jauniešu grupa 5 cilvēku sastāvā no Salas novada.

Projekta laikā notika sekojošas aktivitātes:

  • Projekta atklāšanas pasākums, kura laikā tika prezentēts projekts un iespēja tajā iesaistīties;
  • Ciemošanās Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”- kopīga pēcpusdiena un pikniks svaigā gaisā;
  • Viesošanās Salas vidusskolā pie 11. klases un Biržu pamatskolā pie 7.-9. klašu grupām, lai jauniešus informētu par projektu, jauniešu iespējām un diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām un izaicinājumiem;
  • Jauniešu (vecumā no 13 - 30 gadiem)  iesaiste projektā – projekta laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās radošās nodarbībās - iepazīt dažādus mākslas veidus un izpausmes un izpaust savu radošumu;
  • Jauniešu radošo darbu izstādes un projekta idejas prezentācija “Māksla tumsā” atklāšana;
  • Dalība Salas novada svētkos ar radošām aktivitātēm jauniešiem;
  • Projekta rezultātu izplatīšanas un noslēguma pasākums “Alternatīvā māksla”, kurā piedalījās jaunieši no Salas, Biržu un Sēlijas ciemiem un Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”;
  • Projekta izvērtēšana, Youthpass dokumenta pasniegšana projekta īstenotājiem.

Projekts “Jaunieši VAR” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja: Elīna Ziediņa
Jaunatnes lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25712909
E-pasts: jaunatne@salas.lv

Pasākums jauniešiem "Alternatīva māksla" Zvejnieklīcī, 18. jūnijā, 2019