Sēlpils pilskalns iekļauts maršrutā "Baltu ceļš"

Kultūrvēsturiskais objekts attiecas uz seno sēļu kultūru

13:45, 03.Oktobris, 2018 , Projekti , Tūrisms
Sēlpils pilskalns iekļauts maršrutā

Biedrība “Latviešu karavīrs” pabeigusi apjomīgu pētījumu par zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojošiem tūrisma resursiem reģionā. Pētījums veikts ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”( “Balts Road”) atbalstu.

Vairāk nekā 200 lappušu garā pētījumā ietverta informācija par identificētajām kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma tūrisma piesaistes vietām Zemgalē (arī senās Sēlijas daļā), sniegts to raksturojums un atrašanās koordinātas. Tāpat atspoguļots identificētais zemgaļu un sēļu nemateriālais kultūras mantojums un tā elementi, ievietoti garāki un īsāki apraksti par vietām, kur ceļotājiem gūt priekšstatu un papildināt zināšanas par zemgaļu un sēļu senvēstures atspulgiem mūsdienu kultūrā. Turklāt zemgaļu un sēļu nemateriālajam kultūras mantojumam veltīto stāstu tematika ir visai plaša: tirgotāji, baltu rotas, apbedīšanas tradīcijas, pilskalni, 9. – 12. gs. sēļu rotas un apģērbs, pils, svētvietas, Nameja gredzens, pilskalni (arī Sēlpils pilskalns Daugavā pie Zvejnieklīča Sēlpils pagastā, Salas novadā), kaujas vietas, svētku tradīcijas, ostas, un vēl citi. 

Vēl pētījumā ieskicētas “Baltu ceļa” galvenā maršruta aprises reģionā, kā arī vairāki mazāki – tematiski maršruti, piemēram, “Varenā Zemgale”, “Zemgaļu un sēļu svētvietas”, “Zemgaļu bagātību avots – senā amatniecība”, “Ceļojums caur seno sēļu zemi, izbaudot tradīcijas un kultūru”.

Maršrutā “Baltu ceļš” vairāk nekā 70 objektu vēstīs par zemgaļu un sēļu senvēsturi un kultūru. Pētījuma autori aplēsuši, ka jaunā tūrisma maršruta kopgarums Zemgalē un Sēlijā varētu sasniegt aptuveni 570 kilometrus, izteikuši arī priekšlikumus potenciālajām maršruta savienojuma vietām ar Lietuvu un Kurzemi. Atsevišķās pētījuma sadaļās uzrādītas ceļotājiem piemērotākās ēdināšanas un nakšņošanas vietas.

Pētījuma rezultātā identificētie objekti iedalīti trīs grupās. Pirmajā - svarīgākajā iekļauti objekti, kas primāri attiecināmi uz zemgaļu un sēļu kultūru, kas veidoti vai radīti šo maztautu pastāvēšanas laikā un ir saglabājušies līdz mūsdienām, ir tieši kultūras identitātes nesēji. Pie tādiem pieder arheoloģiskie priekšmeti, dzīves vietas, kulta un dabas objekti, kapulauki, arī seni toponīmi un vietvārdi - pavisam 27. Šajā grupā iekļauts arī Sēlpils pilskalns

Savukārt otrajai grupai pieder objekti, ģeogrāfiskas vietas, kur darbojas indivīdi, biedrības, organizācijas, kas savas darbības rezultātā turpina senču tradīcijas, kas sakņojas uz patiesiem avotiem balstītā tradicionālajā kultūrā, mitoloģijā, folklorā, mākslā, lietišķajā mākslā un amatu prasmēs - pavisam 10 objekti. 

Trešajā, kas ir lielākā no šīm grupām, iekļauti ar zemkopību, dārzkopību, biškopību, virtuvi, amatniecību, lietišķo mākslu, arhitektūru un citām nozarēm saistīti objekti, kur saskatāma vien sēļu vai zemgaļu kultūras ietekme. Reģionā pavisam tādu ir vairāk nekā trīs desmiti. 

Projekta ieviešana ilgs līdz 2019. gada aprīlim un tā kopējais finansējums ir 763 402,38 EUR, tostarp ERAF finansējums – 648 892 EUR. 

Projekta ietvaros ir izstrādāts arī video par zemgaļiem un sēļiem. Video pieejams latviešu un angļu valodās: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTNhj7kuEfo (latviski) 
https://www.youtube.com/watch?v=f2JkLXbZxVU (angliski) 
Facebook saite: https://www.facebook.com/Zemgale/posts/1839839552801279
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. www.latlit.eu / www.europa.eu

Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv