Noslēgts līgums par projekta “Salas novada jaunieši” īstenošanu

09:09, 08.Jūlijs, 2019 , Projekti , Jaunatne
Noslēgts līgums par projekta “Salas novada jaunieši” īstenošanu

  

Salas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros īstenojamo projektu – “Salas novada jaunieši”.

Projekta mērķis ir ieviest sistēmu, lai veiktu mērķtiecīgu darbu ar jaunatni divos Salas novada pašvaldības ciemos – Salā un Biržos. Darbā ar jaunatni par prioritārajiem attīstības virzieniem noteikti divi – jauniešu līdzdalība un mobilais darbs. Projekta mērķa grupa ir Salas novada jaunieši vecumā no 13 -19 gadiem. Projekta netiešās mērķa grupas ir bērni vecumā līdz 13 gadiem un  jaunieši vecumā  no 20 - 25 gadiem. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas dažādas aktivitātes Salas un Biržu ciemos. Tās būs:

  • Darba grupas izveide; Salas novada jauniešu domes nolikuma aktualizēšana; apliecinājuma izveide, kurš tiks izsniegts Salas novada Jauniešu domes dalībniekiem par aktīvu dalību Jauniešu domē. Izstrādāta sistēma, kā uzskaitīt jauniešu paveikto un fiksēt ieguldīto stundu skaitu, kā arī jaunietim būs iespēja pašam novērtēt jauniegūtās prasmes un zināšanas.
  • Jaunu biedru uzņemšana Salas novada Jauniešu domē, vēlēšanas; neformālās izglītības apmācības par komandas veidošanu un saliedēšanās;  apmācības par pasākumu organizēšanu un plānošanu; jauniešu domes sēdes; Jauniešu domes organizēti pasākumi  un jauniešu vakari Salas novada jauniešiem un iedzīvotājiem; pēctecības veidošana.
  •  Divas reizes mēnesī Biržu jauniešiem paredzētas neformālas jauniešu pēcpusdienas, kuras būs balstītas neformālās izglītības metodēs, ar mērķi apgūt jaunas prasmes un veicināt jauniešu  konkurētspēju un nodarbinātības iespējas nākotnē. Paredzēts, ka aktivitātes tiks organizētas pa sekojošiem blokiem: personīgā izaugsme, sevis iepazīšana, darbs komandā, sadarbības prasmes, stresa mazināšana, aktīvs dzīvesveids, karjeras iespējas, profesiju dažādība u.c. jauniešiem aktuālas tēmas.

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. augustam. 

Projekta finansējums: 3498,75 euro.

Projekts tiks īstenots Izglītības un  zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Elīna Ziediņa
Jaunatnes lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25712909
E-pasts: jaunatne@salas.lv