Izdots tūrisma buklets “Ceļo gudri: Apmeklē Lietuvu un Latviju”

14:02, 06.Marts, 2019 , Projekti , Tūrisms
Izdots tūrisma buklets “Ceļo gudri: Apmeklē Lietuvu un Latviju”

Salas novada pašvaldība no 2017. gada maija sadarbībā ar partneriem: Anīkšču, Biržai un Krekenavas dabas parku administrācijām (Lietuva), Jēkabpils , Ilūkstes un Viesītes novadu pašvaldībām īsteno Interreg Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam projektu „Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”) Nr. LLI-199.

Projekts vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu Lietuvā un Latvijā, uz aktīvu pielāgošanos tūristu apmeklētībai, kā arī, lai ar dažādu publicitātes pasākumu palīdzību vairotu izpratni par piesaistes iespējām, stimulētu cilvēku interesi par reģionu.

Popularizējot tūrisma objektus savā teritorijā, projekta ietvaros katram sadarbības partnerim tika izdoti tūrisma bukleti “Ceļo gudri: Apmeklē Lietuvu un Latviju”. Arī Salas novada pašvaldībai bukleti izdoti četrās valodās: latviešu, lietuviešu, angļu un krievu.

Februāra beigās projekta partneri tikās Anīkšķu dabas parka administrācijā. No Salas novada pašvaldības piedalījās sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne un projekta vadītāja Ligita Kadžule. Notika apmācības “Tūrisma veicināšanas iespējas un rīki”, kurās ar pieredzi dalījās Anīkšķu tūrisma klastera pārstāve un Lietuvas tūrisma mārketinga asociācijas pasniedzēja no Viļņas. Lietuvas tūrisma klasteris ir apvienojis reģiona uzņēmējus, tūrisma nozares uzņēmumus un organizācijas, lai, kopīgi strādājot, varētu piesaistīt aizvien vairāk kā vietējos, tā arī ārzemju tūristus.

Lai nodrošinātu tūristiem iespēju doties virtuālajā tūrē pa Salas novada tūrisma objektiem, ir iegādāts viedtālrunis komplektā ar 3D brillēm. Tādēļ, tikšanās reizē notika apmācības „Mobilās lietojumprogrammas kā tūrisma veicināšanas līdzeklis, tā funkcionalitāte un lietojums". Martā tiek ierakstīti audio ieraksti (četrās valodās) par 10 tūrisma objektiem Salas novadā. Partneri strādā pie vienota tūrisma maršruta izveides. Interaktīvajā kartē, par ko atbildīgs ir vadošais partneris - Anīkšķu dabas parka administrācija, ievietoti katra partnera teritorijā esoši 10 tūrisma objektu apraksti, fotogrāfijas un audio ieraksti.

Projekta aktivitātes turpinās līdz 2019. gada 30. aprīlim. Tūrisma attīstība padara Lietuvu un Latviju ne tikai redzamāku pasaulē, bet arī ļauj labāk izprast vispārējo Baltijas kultūras telpu. Tas veicina nodarbinātību, privāto uzņēmumu izaugsmi un infrastruktūras attīstību. Pieaug interese par dabas un kultūras tūrismu, arvien vairāk cilvēku meklē pievilcīgus tūrisma maršrutus. Ceļošana vienatnē vai mazās grupās kļūst arvien populārāka.

Projekta mērķis ir izveidot harmonisku Lietuvas un Latvijas tūrisma attīstības sistēmu, lai īstenotu projekta modeli, kas parādīs, kā reģiona tūrisma potenciāls, varētu palīdzēt sasniegt izcilus rezultātus, ja tas tiek pareizi izmantots.

Salas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums ir EUR 61 181,05, programmas līdzfinansējums - EUR 52003,89, kas veido 85 % no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 9177,16.

Projekts „Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”) Nr. LLI-199 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Saite uz Programmas mājaslapu: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājaslapu: www.europa.eu

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com

Apmācības Anikšķai, Lietuvā, projekta "Ceļo gudri - Apmeklē Lietuvu un Latviju" ietvaros