Aicinām uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām pieaugušajiem

12:32, 30.Decembris, 2019 , Sports , Veselība , Projekti
Aicinām uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām pieaugušajiem

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/048, ietvaros.

Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju iedzīvotājiem izprast, ka fiziskās aktivitātes uzlabo pašsajūtu un veselību. Nodarbības paredzētas jebkuras fiziskas sagatavotības cilvēkiem ar mērķi izskaidrot un iemācīt ikdienā pielietojamus vingrinājumus. Nodarbības var apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs, taču lielas intereses gadījumā priekšroka tiks dota projekta mērķa grupai -  iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastu teritorijās un, kuri vecāki par 54 gadiem. Uz nodarbībām aicinām ierasties ērtā un fiziskām aktivitātēm piemērotā apģērbā. Projekta ietvaros ir iegādāts  inventārs (vingrošanas paklāji un līdzsvara pamatnes).

Nodarbības Salas ciemā (1x nedēļā, - pirmdienās,  pulcēšanās Salas vidusskolas  sporta zālē)

06.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00 
13.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
20.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
27.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
03.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
10.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
17.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
24.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00 

Lūdzam interesentus iepriekš pieteikties (līdz 5. janvārim). Salas grupas kontaktpersona - Mārīte, tālrunis: 29138810 vai, rakstot uz e- pastu: projekti@salas.lv. Nodarbības vadīs sporta skolotājs Pēteris Krastiņš.  

Biržu ciemā (1x nedēļā, - otrdienās, pulcēšanās Biržu Tautas namā)

07.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00 
14.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
21.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
28.01.2020. plkst. 19:00 – 20:00
04.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
11.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
18.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00
25.02.2020. plkst. 19:00 – 20:00 

Lūdzam interesentus iepriekš pieteikties (līdz 6. janvārim). Biržu grupas kontaktpersona - Vija,  tālrunis: 26440813 vai, rakstot uz e- pastu Ligitai: projekti@salas.lv. Nodarbības vadīs sporta skolotājs Pēteris Krastiņš. 

Sēlijas ciemā (1x nedēļā, - otrdienās, pulcēšanās Sēlpils kultūras namā)

07.01.2020. plkst. 18:00 – 19:00 
14.01.2020. plkst. 18:00 – 19:00
21.01.2020. plkst. 18:00 – 19:00
28.01.2020. plkst. 18:00 – 19:00
04.02.2020. plkst. 18:00 – 19:00
11.02.2020. plkst. 18:00 – 19:00
18.02.2020. plkst. 18:00 – 19:00
25.02.2020. plkst. 18:00 – 19:00 

Lūdzam interesentus iepriekš pieteikties (līdz 6. janvārim). Sēlpils grupas kontaktpersona - Marija, tālrunis: 26341478 vai, rakstot uz e- pastu Ligitai: projekti@salas.lv. Nodarbības vadīs veselības sporta trenere Zigrīda Sprukte. 

Organizatori informē, ka pasākumu laikā notiks fotografēšana, kā arī dalībnieku reģistrēšana un anketēšana. Piedaloties šajā pasākumā, piekrītat, ka var tikt uzņemtas fotogrāfijas vai ierakstīts video, audio materiāls ar Jūsu dalību. Iegūtos materiālus organizators vai sadarbības partneri var izmantot elektroniskā un drukātā veidā medijos, sociālajos medijos un interneta tīmekļvietnēs, projekta publicitātes un atpazīstamības veicināšanai.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties fiziskās aktivitātēs un dzīvot veselīgi arī pēc bezmaksas nodarbību nobeiguma. Projekta kopējās izmaksas ir 49116,00 euro, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41748,60 euro jeb 85 % un valsts budžeta finansējums 7367,40 euro jeb 15 %. Projekta pasākumi tiek īstenoti līdz 2020. gada 31. maijam.


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja 
Salas novada pašvaldība 
Tālrunis: 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv