Skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā

14:05, 13.Maijs, 2019 , Novada ziņas , Dažādi , Izglītība , Jaunatne
Skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā

Salas novada pašvaldības dome, pamatojoties uz nolikumu “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”, paredz, ka skolēnu brīvprātīgais darbs pašvaldībā tiek organizēts skolēnu vasaras brīvlaikā – jūlijā.

Darbam var pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, bet ne vairāk kā 30 skolēni. Priekšrocības pieteikties brīvprātīgajam darbam prioritārā secībā ir skolēniem, kuru:

  • ģimenēm ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
  • dzīvo daudzbērnu ģimenē;
  • abi vecāki ir bezdarbnieki.

Nenokomplektējot pilnu skolēnu grupu darbam vasarā, pieteikties aicināts jebkurš Salas novadā deklarēts skolēns no 13 līdz 18 gadiem.

Skolēniem, kas iegūs iespēju uzsākt darbu, ir noteiktas 20 darba dienas mēnesī (jūlijā), nepārsniedzot 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā.

Skolēnu pieteikumu anketas – iesniegumus brīvprātīgajam darbam var iesniegt Pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV–5230, 101.kabinetā, no š.g. maija, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.30– 17.00, piektdienās no plkst. 08.30 – 16.00.

Skolēniem Pašvaldībā jāiesniedz:

  • aizpildīta pieteikuma anketa – iesniegums (nolikuma pielikums Nr.1);
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis atļauj veikt brīvprātīgo darbu;

Nolikums un tā pielikumi skatāmi Salas novada mājaslapā www.salasnovads.lv

Papildu informācija: Ludmila Austriņa
Sociālā dienesta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65237747; 29372660
E-pasts: socdienests@salas.lv