Salas novada pašvaldība saņēmusi pateicību

par Latvijas skolu jaunatnes foto konkursu "Mana zeme skaistā"

15:40, 11.Janvāris, 2019 , Novada ziņas , Izglītība , Kultūra
Salas novada pašvaldība saņēmusi pateicību

Pateicoties Salas novada pašvaldībai, Salas vidusskolā tika īstenots projekts "Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā"".

Projekta pirmajā kārtā kopumā piedalījās 220 skolas no visiem Latvijas reģioniem, tika iesniegti 5 914 darbi, no kuriem 1 782 tika pārvērsti fotogleznās, lai tās saņemtu skolas, kur mācās foto īpašnieki.

Projekta darba grupa no Zinātnes un inovāciju parka Liepājā nodrošināja visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros - skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tika izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašākai sabiedrībai. konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos skolēnu darbus joprojām var aplūkot projketa mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga bija sadarbība arī ar novada pašvaldību un uzņēmējiem. Projekta darba grupa izteica paldies Salas novada pašvaldībai, SIA "Rītausma" un SIA "Kontekss" par atbalst projekta īstenošanai Salas novadā.

 Informāciju sagatavoja: "Mana zeme skaistā" projekta darba grupa

Salas vidusskolas skolēnu darbi fotokonkursam "Mana zeme skaistā"