Salas novada pašvaldība saņem pateicību par atbalstu Zemessardzes mācībām "Zobens 2020"

12:08, 15.Septembris, 2020 , Novada ziņas , Dažādi
Salas novada pašvaldība saņem pateicību par atbalstu Zemessardzes mācībām

Nedēļas nogalē aktīva darbība norisinājās Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona atbildības teritorijā, kur zemessargi un karavīri mācību “Zobens 2020” ietvaros, sadarbībā ar Valsts robežsardzi un sadarbības partneriem no Lietuvas Bruņoto spēku Brīvprātīgo aizsardzības spēku 5. teritoriālās vienības, pilnveidoja darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, tika organizēta ceļu kontroles posteņu izveidošana un meklējamo personu identificēšana, tāpat tika pilnveidotas komandvadības spējas un pārbaudītas vienības spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas.

56. kaujas nodrošinājuma bataljons saka paldies Valsts robežsardzei, Lietuvas Bruņoto spēku Brīvprātīgo aizsardzības spēku 5. teritoriālās vienībai, Valsts policijai, Jēkabpils pilsētas domei, Aknīstes novada pašvaldībai, Salas novada pašvaldībai un Krustpils novada pašvaldībai par sadarbību, veicot mācību uzdevumus, kā arī vietējiem iedzīvotājiem par pacietību un atbalstu mācību laikā. Pateicas par sapratni, saistībā ar mācību laikā radītajiem apgrūtinājumiem ceļu satiksmē un mācību munīcijas izraisītajiem trokšņiem.

Savstarpējā sadarbība atbilst iecerei īstenot valsts visaptverošās aizsardzības plānu, kura pamatideja paredz, ka Latvijas aizsardzība ir visas sabiedrības kopējs darbs un atbildība.

Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē! #StājiesZemessardzē!


Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237748; mob. tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv