Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī turpmāk saņemt pakalpojumus attālināti

Ja nepieciešams klātienes pakalpojums, aicinām sazināties ar attiecīgo speciālistu un vienoties par iespējamo tikšanos klātienē

13:57, 10.Jūnijs, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī turpmāk saņemt pakalpojumus attālināti

Ņemot vērā Latvijā noteiktos COVID-19 ierobežojumus un Ministru kabineta noteikumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Salas novada dome no 10. jūnija aicina iedzīvotājus arī turpmāk saņemt pakalpojumus attālināti. Ja tomēr nepieciešams klātienes pakalpojums, aicinām sazināties ar attiecīgo speciālistu un vienoties par iespējamo tikšanos klātienē*.

Iesniegumus papīra formātā varat ievietot Salas novada domes ēkas vējtverī esošajā pasta kastītē. Iesniegumu veidlapas atrodamas turpat uz galdiņa.

Ja nepieciešama vispārēja informācija vai konsultācija, lūgums nospiest izsaukuma pogu pirms ārdurvīm (pa labi uz sienas).

Ja nepieciešams SIA "Vīgants" pakalpojums, lūgums nospiest izsaukuma pogu pirms ārdurvīm (pa labi uz sienas).

Ja nepieciešams Salas novada pašvaldības kases pakalpojums, lūgums nospiest izsaukuma pogu domes ēkas vējtverī (uz galda).

Ar pašvaldības speciālistiem varat sazināties pa tālruni vai e-pastu:

 • Lietvede: 65237700, e-pasts: salaspag@salas.lv
 • Klientu apkalpošanas centrs: 66954845, e-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv
 • Domes priekšsēdētāja: 65237701 vai 26465250, e-pasts: salaspadome@inbox.lv
 • Izpilddirektors: 65237749, e-pasts: izpilddirektors@salas.lv
 • Dzimtsarakstu nodaļa: 65237702 vai 29352736, e-pasts: dzimtsaraksti@salas.lv
 • Bāriņtiesa: 65237704 vai 20267521, e-pasts: barintiesa@salas.lv
 • Sociālais dienests: 65237747 vai 29372660, e-pasts: socdienests@salas.lv
  • Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem: 65237705
  • Sociālais darbinieks Sēlpils pagastā: 65220927 vai 27839534
 • Nekustamā īpašuma speciāliste: 65237706 vai 29262465, e-pasts: ingrida.gadmane@salas.lv
 • Salas novada pašvaldības kase: 65231660
 • Pārējo pašvaldības speciālistu kontakti: ŠEIT.

* Klātienes apmeklējuma laikā aicinām ievērot 2 metru distanci, izmantot personiskos mutes un deguna aizsegus, kā arī savus rakstāmpiederumus. Aicinām atturēties no pašvaldības apmeklējuma cilvēkus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm.


Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237748, mob. tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv