Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji tikās projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros

09:12, 30.Maijs, 2019 , Novada ziņas , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji tikās projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros

 Pirmdien, 27. maijā, Salā tikās Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji projekta “Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros. Šī projekta mērķis, - vērst jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka. Šīs sarunas ir svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam noderīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Dienas pirmo daļu pavadījām Salas novada bērnu un jauniešu centrā, jauniešus sagatavojot, iedvesmojot un motivējot diskusijām ar lēmumu pieņēmējiem. Dienas otrajā daļā devāmies uz Salas novada domi un kultūras namu, lai kopā diskutētu par jauniešu tiesībām un idejām Salas novadā. Diskusijas noslēgumā varēja secināt, ka jaunieši Salas novadā ir gatavi iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai piedalītos sava novada attīstītā un dažādās iniciatīvās.

Jaunieši bija ļoti iepriecināti par iespēju radīt idejas un runāt par to potenciālu īstenošanu. Ir skaidrs, ka šādas tikšanās patiešām nepieciešamas abpusējai sapratnei!

Dažas atziņas no pasākuma dalībniekiem: "Ļoti patika šis pasākums. Daudz ko iemācījos. Iepazinu daudzus jaunus cilvēkus. Bija jautri veidot darbus ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti. Tas ļoti attīsta kominikāciju starp visiem."
"No šodienas uzzināju, kā vispār norisinās laiks no idejas rašanās līdz pilnīgai īstenošanai. Un sapratu, ka šis process nemaz lielākoties nenotiek tik ilgi."
"Iegūt drosmi un pārliecību, ka mana balss ir vērtīga – tai ir „svars”!"
"Prieks par jauniešiem, kuri vēlas uzlabot savu dzīvesvidi, pašiem iesaistoties ideju realizēšanā! Manuprāt, jauniešiem radās arī izpratne par finansiālo pusi idejām, ko var palīdzēt pašvaldība, kas pašu spēkiem."

Diskusiju rezultātā tiek sagaidītas atziņas un ierosinājumi, kuri noderēs turpmākai mazpulku, skolu jauniešu un novada pārvaldes sadarbībai kā vietējā līmenī, tā arī citos Latvijas novados. Diskusiju cikls “Uzdrīksties iesaistīties!” kopumā notiks sešos Latvijas novados.


Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja: Elīna Jogure
Biedrības mediju un starptautisko projektu koordinatore
Tālrunis: 27279339
E-pasts: elinajogure@gmail.com