Salas novada dome piešķīrusi apbalvojumus. PAPILDINĀTS!

09:15, 09.Novembris, 2020 , Novada ziņas
Salas novada dome piešķīrusi apbalvojumus. PAPILDINĀTS!

Salas novada dome 2020. gadā piešķīrusi apbalvojumu “Gada novadnieks” un naudas balvu 50 EUR apmērā 2 personām un apbalvojumu “Atzinības raksts” un naudas balvu 50 EUR apmērā 15 personām. Salas novada domes priekšsēdētāja piešķīra apbalvojumu “Pateicība” 1 personai.

Apbalvojums "Gada novadnieks" piešķirts:
 1. Paulim LAZDAM – par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Salas novada pozitīva tēla veidošanu.
 2. Vairim ČEREŠKEVIČAM – par pašaizliedzīgu rīcību, likvidējot ugunsgrēku un glābjot cilvēka dzīvību.
Apbalvojums "Atzinības raksts" piešķirts:
 1. Sēlpils pagasta pārvaldes strādniecei Vinetai ĀRGULEI – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu Salas novadā.
 2. Sēlpils pagasta pārvaldes strādniekam Eināram ĀRGULIM – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu Salas novadā.
 3. Aldim RĀVAM – par ieguldījumu sabiedrības labā, piedaloties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Salas novadā.
 4. SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu strādniecei Natālijai LABUTEI - par kvalitatīvu un godprātīgu darbu Salas novadā.
 5. SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu strādniekam Oļegam VARPAHOVSKIM - par kvalitatīvu un godprātīgu darbu Salas novadā.
 6. Zemnieku saimniecības “Ziemeļi” īpašniekam Jānim BĀRZDIŅAM – par uzcītīgu darbu un mērķtiecīgu ieguldījumu lopkopības nozarē Salas novadā.
 7. Dzintaram ŠMUIDRIŅAM – par nesavtīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā Salas novadā.
 8. Indulim BUKAM – par ieguldījumu Salas novada pozitīvā tēla un atpazīstamības veicināšanā.
 9. Biržu TN strādniecei Guntai ŪBERGAI – par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu un radošu pieeju Biržu TN vizuālā tēla veidošanā.
 10. SIA “SĒĻI” – par uzņēmējdarbības veicināšanu Salas novadā un līdzdalību Salas novada sabiedriskajā dzīvē.
 11. SIA “Sala Mežs”– par ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot sociāli atbildīgu un veiksmīgu komercdarbību kokapstrādes nozarē Salas novadā.
 12. Biržu TN deju kolektīvu vadītājai Kristīnei PAZUHAI - par amatiermākslas un Salas novada vārda atpazīstamības veicināšanu.
 13. Salas vidusskolas skolotājai Anitai ZVIRGZDAI – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu Salas vidusskolā.
 14. Sēlpils piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības grāmatvedei Liānai ĀRGULEI - par profesionālu un godprātīgu darbu.
 15. Sēlpils piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības grāmatvedei Antrai EZERAI - par profesionālu un ilggadīgu darbu.
Apbalvojums "Pateicība" piešķirts:
 1. SIA “Sēlis SK” - par aktīvu līdzdalību ekonomikas attīstības un kultūras atbalsta veicināšanā Salas novadā.

Ņemot vērā epidemioloģisko, kā arī ārkārtējo situāciju valstī, svinīga apbalvojumu pasniegšana nominantiem pārcelta līdz pavasarim. Lūdzam sekot turpmākai informācijai.