Prasība tiesā civillietā pret Salas novada pašvaldību noraidīta pilnīgi

15:27, 08.Septembris, 2020 , Novada ziņas
Prasība tiesā, civillietā pret Salas novada pašvaldību, noraidīta pilnīgi
Š.g. 4. septembrī Salas novada pašvaldība no Zemgales rajona tiesas saņēma spriedumu civillietā par zaudējumu piedziņu saistībā ar veselībai nodarīto kaitējumu bijušajam bāreņu nama “Līkumi” (no 2016. gada Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”) audzēknim. Tiesa atzina, ka prasība nav pamatota un nolēma prasību noraidīt pilnīgi.

Prasības pieteicējs, savulaik, līdzīgi bija mēģinājis iesniegt pieteikumu pret ĢAC “Saulstari” direktoru J. Boķi, apsūdzot viņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Šīs personas pieteikumu procesuālo iemeslu dēļ tolaik nepieņēma. Tad viņš pagājušā gada novembrī iesniedza tiesā prasību nu jau  pret Salas novada pašvaldību par “[..] zaudējumu piedziņu saistībā ar veselībai nodarīto kaitējumu” par laiku, kad no 2013. gada - 16 mēnešus (līdz pilngadībai) dzīvojis Salas novada bāreņu namā “Līkumi”.

Izvērtējot Prasītāja iesniegtos pierādījumus pret Salas novada pašvaldību, tiesa atzina, ka pierādījumi par pašvaldības vainu vai prettiesisko rīcību nav iesniegti. Tāpat tiesa atzina, ka Salas novada pašvaldība pildīja pienākumu un nodrošināja prasītājam iespēju apmeklēt ārstniecības iestādes laikā, kad viņš uzturējās bāreņu namā “Līkumi. Lietas izskatīšanas laikā, tiesa nekonstatēja pašvaldības darbībās prasītāja tiesību aizskārumu un, izvērtējot visus lietas materiālus, atzina, ka prasītāja argumenti un apsvērumi ir pretrunā ar lietā esošajiem dokumentos fiksētajiem faktiem, līdz ar ko prasītāja pieteikums tiesā tika pilnībā noraidīts.

_________________________________________________________

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237748; mob. tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv