Piesaki savu vai cita īpašumu Salas novada pašvaldības konkursam "Sakopta vide Salas novadā

15:17, 02.Jūlijs, 2019 , Novada ziņas , Dažādi
Piesaki savu vai cita īpašumu Salas novada pašvaldības konkursam

“Mazs bij` tēva novadiņ(i)s, bet diženi turējās…”

Sakoptas sētas, novākti lauki, košas puķu dobes, gaumīgi izvēlēti un izvietoti ziedu trauki un smaidīgi, pozitīvi noskaņoti un laipni saimnieki – tas viss kopā dod milzīgu spēku strādāt, nekurnēt un nepadoties. Gandrīz katrā sētā saimnieki ir pieraduši dzīvot sakoptā vidē, kur katrai lietai ir sava vieta, katrai dobei ir savs raksts un forma. Tie ir cilvēki, kuri nesaprot, kādēļ par viņu ikdienišķo darbu tiek izteikta pateicība. Jo viss ir tik pašsaprotami – dzīvot skaisti, dzīvot sev un tā, lai katra diena dāvā prieku un gandarījumu.

Sakoptu sētu mūsu pusē kļūst aizvien vairāk, un tas ļoti priecē. Salas novads ik gadu kļūst sakoptāks un skaistāks. 2015. gadā Salas novada dome nolēma iedibināt konkursu “Sakopta vide Salas novadā”. Ir pagājušas divas konkursa kārtas (tas norisinās reizi divos gados). Kuri no mūsu novada īpašumiem tiks godināti šogad?

Jebkurš interesents sakoptas vides konkursam var pieteikt savu vai citu fizisko vai juridisko īpašumu, kas atrodas Salas novada administratīvajā teritorijā.

Pieteiktos īpašumus komisija apmeklēs laikā no 15. jūlija līdz 15. septembrim.

Kā pieteikt īpašumu sakoptas vides konkursam?

Jāaizpilda Pieteikums brīvā formā, norādot:

  1. Pieteicēja, fiziskas personas, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, tālrunis. Ja tiek sūtīts elektroniski, arī e-pasta adrese;
  2.  Īpašuma adrese, īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un tālrunis (ja zināms).

Pieteikums jānogādā Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232 vai Salas novada pašvaldības lietvedībā, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230 vai, nosūtot pa pastu līdz šā gada 15. jūlijam (pasta zīmogs), vai elektroniski uz e-pasta adresi salaspag@salas.lv .

Kuru īpašumu var pieteikt sakoptas vides konkursam?

Vienīgais ierobežojums ir īpašumi, kas iepriekšējā konkursā (2017. gadā) ir ieguvuši godalgu. Tos atkārtoti konkursam varēs pieteikt tikai pēc 4 gadu pārtraukuma, tas ir, 2021.gadā.

Salas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Sakopta vide Salas novadā” 2017. gada laureāti bija:

Nominācijā "Lauku sēta":

  1. "Dambji", Līga un Normunds Liģeri
  2. "Aizupi", Iveta un Vasīlijs Sovetovi
  3. "Avenāji", Mairita un Agris Rūrāni ar ģimeni
  4. "Lejas Dzeņi", Valija Balode

Nominācijā "Viensēta ciema teritorijā":

  1. "Saulespuķes", Anna un Voldemārs, Kristīne un Jānis Kancāni
  2. Zaļā iela 25 Salas pagastā, Ilga un Jānis Stoleri
  3. "Kļavas", Jevgēnija Gasiņa

Konkursa komisija apciemos un vērtēs tikai tos objektus, kas būs ieteikti!

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv