Pēc Salas novada domes pieteikuma, Satversmes tiesa ierosinājusi lietu saistībā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

15:21, 28.Augusts, 2020 , Novada ziņas
Pēc Salas novada domes pieteikuma, Satversmes tiesa ierosinājusi lietu saistībā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. pantu, Satversmes tiesas 2. kolēģija nolēma ierosināt Satversmes tiesā lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 19.18. un 19.20. apakšpunktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam” pēc Salas novada domes pieteikuma.

Tāpat, Satversmes tiesa nolēma uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Saeimu – līdz 2020. gada 27. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Kā iepriekš ziņots, Salas novada domes uzskata, ka ar Likuma pielikuma 19. punktu pašvaldība ir prettiesiski pievienota Jēkabpils novadam (Jēkabpilij). Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, neatbilst subsidiaritātes principam. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts, pienācīgi konsultējoties ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Likums arī citu apsvērumu dēļ neatbilst Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv