Par valsts budžeta dotācijas izlietojuma pārbaudes rezultātiem

12:27, 30.Jūlijs, 2019 , Novada ziņas
Par valsts budžeta dotācijas izlietojuma pārbaudes rezultātiem

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinīgi novērtē Salas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību klientu apkalpošanā un pateicas Salas novada pašvaldībai par sekmīgo sadarbību publisko pakalpojumu nodrošināšanā sabiedrībai un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 79 30. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izlases kārtībā 2019. gada 14. maijā veica pārbaudi par 2018. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas, kas paredzēta valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai, izlietojumu Salas novada pašvaldībā. Papildus pārbaudes mērķis bija pārbaudīt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Pārbaudes laikā tika izvērtēta VPVKAC darbības koordinēšana un pārraudzība no pašvaldības puses viena gada periodā.

Veiktās pārbaudes laikā ir gūta pārliecība, ka Salas pašvaldība kopumā veic VPVKAC darbības koordinēšanu un pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiek nodrošināts “vienas pieturas aģentūras” princips.

 

Valsts sekretāra vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos p.i.,                        
Publisko pakalpojumu departamenta direktors                                             

Jānis Glazkovs