Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē

13:28, 04.Februāris, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma Salas novadā

 

2019.gada 31.janvāra Salas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 22 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē” (protokols Nr.1, 23.punkts). 2010.gada 30.marta vienošanās starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību paredz Salas novadam 19 murdu limitu Daugavā un 4 murdu limitu Pļaviņu ūdenskrātuvē.

Saskaņā ar lēmumu, iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2019.gadam iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 28.februāris. Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniegs pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas, 2019.gada 12.martā plkst. 10.00 tiks rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

 

Salas novada domes lēmuma izraksts
Zvejas izsoles noteikumi