Izsludina pieteikšanos uz Salas novada Bāriņtiesas locekļu amatiem

13:27, 17.Jūlijs, 2019 , Novada ziņas , Dažādi
Izludina pieteikšanos uz Salas novada Bāriņtiesas locekļu amatiem

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372 izsludina pieteikšanos uz Salas novada Bāriņtiesas locekļu amatiem (2 amata vietas) līdz 02.08.2019. plkst. 12.00.

Prasības bāriņtiesas loceklim:

1. Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • kurai ir nevainojama reputācija;
 • neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādītie ievēlēšanas aizliegumi.

2. Amata pienākumu veikšanai nepieciešams apgūt mācību programmu par bāriņtiesas funkcijām un  darba organizāciju.

Galvenie amata pienākumi: 

 1. nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības un ar to saistītās darbības; 
 2. sagatavot bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu izskatīšanu bāriņtiesas sēdēs un piedalīties tajās;
 3. sagatavot prasības pieteikumus, pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalīties tiesas procesos;
 4. veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumus;
 5. piedalīties iesniegumu un sūdzību izskatīšanā;
 6. sadarboties ar citām institūcijām kompetences jautājumos;
 7. izdarīt apliecinājumus un pildīt citus Bāriņtiesas likuma 61.pantā minētos uzdevumus;
 8. pildīt bāriņtiesas priekšsēdētājas norādījumus un uzdotos uzdevumus. 

Atalgojums:

Stundas tarifa likme 8,50 EUR, nepārsniedzot 20 stundas mēnesī.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. pieteikuma vēstule;
 2. dzīvesgājuma apraksts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Pretendenti līdz 02.08.2019. plkst. 12.00 dokumentus var iesniegt, sūtot pa pastu vai personīgi, Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, 106. kabinetā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: barintiesa@salas.lv

Tālrunis informācijai: 65237704.