Informējam iedzīvotājus par aizliegumu atrasties uz ledus

13:01, 25.Februāris, 2021 , Jaunumi , Novada ziņas
Informējam iedzīvotājus par aizliegumu atrasties uz ledus

Pamatojoties uz Salas novada pašvaldības izpilddirektora 25.02.2021. rīkojumu Par aizliegumu atrasties uz ūdenstilpnēm, informējam iedzīvotājus, ka - ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta uz Salas novada administratīvajā teritorijā esošajām iekšzemes publiskajām ūdenstilpēm:

laikā no š.g. 25. februāra līdz ledus pilnīgai izkušanai aizliegts atrasties uz Salas novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus. 

Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži rosās ūdenstilpņu tuvumā vai pat slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību!

Pazeminoties gaisa temperatūrai un aizsalstot ūdenstilpnēm, cilvēkiem rodas vēlme pastaigāties pa ledus virsmu. Atgādinām – uz aizsalušām ūdenstilpnēm kāpt ir aizliegts un atrasties uz ledus ir dzīvībai bīstami!

Vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai uz ledus, jo biežākas laika apstākļu maiņas, jo ledus izturība ir zemāka. Jāņem vērā, ka ledus sega uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū tā var būt plāna un bīstama. Ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres un pie tiltu pārvadiem.

Ja pamanāt, ka cilvēki ir uzkāpuši uz ledus, ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112.

Par Rīkojuma nepildīšanu atbildība iestājas saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 9. pantu "Par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpnes vai jūras piekrastes ūdenstilpnes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība 5 euro)."

 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv