Administratīvi teritoriālo reformu sāks vētīt Satversmes tiesā

13:24, 12.Janvāris, 2021 , Jaunumi , Novada ziņas
Administratīvi teritoriālo reformu sāks vētīt Satversmes tiesā
Attēlā Satversmes tiesas ēka, 
priekšplānā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības masta karogi 

Satversmes tiesa 13. janvārī sāks izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”. Šajā lietā apvienotas divas lietas: lieta Nr. 2020-37-0106, kas tika ierosināta pēc Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lieta Nr. 2020-38-0106, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Pēc Satversmes tiesas lūguma šajā lietā tika sniegts arī LPS viedoklis, ko Satversmes tiesa plāno uzklausīt 2021. gada 20. janvārī.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un epidemioloģiskās drošības prasības saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti videokonferences režīmā.

Interesenti tiesas sēdes norisi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas vietnē un tiesas YouTube kanālā: https://youtu. be/ovN4t4XKWHM.

Līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 21 novada dome: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada dome. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 19 lietas un pieņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu.

Satversmes tiesā vēl ir ierosinātas šādas lietas par administratīvi teritoriālo reformu (dati uz 08.01.2021):
 1.  Nr. 2021–01–0106. Ierosināta lieta par Auces novada pievienošanu Dobeles novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 6. jūnijs.
 2.  Nr. 2020–65–0106. Ierosināta lieta par Babītes novada pievienošanu Mārupes novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 22. maijs.
 3.  Nr. 2020–64–0106. Ierosināta lieta par Ilūkstes novada pievienošanu Augšdaugavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. maijs.
 4.  Nr. 2020–61–0106. Ierosināta lieta par Garkalnes pagasta iekļaušanu Ropažu novadā. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 29. marts.
 5.  Nr. 2020–60–0106. Ierosināta lieta par Alojas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 27. marts.
 6. Nr. 2020–58–0106 par Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagasta un Jaunjelgavas pilsētas pievienošanu Aizkraukles novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 16. marts.
 7. Nr. 2020–57–0106 par Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.
 8. Nr. 2020–55–0106 par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu Balvu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.
 9. Nr. 2020–54–0106 par Rundāles novada pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 18. februāris.
 10. Nr. 2020–51–0106 par Salacgrīvas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 14. februāris.
 11. Nr. 2020–48–0106 par Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. februāris.
 12. Nr. 2020–47–0106 par Mazsalacas novada pievienošanu Valmieras novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.
 13. Nr. 2020–46–0106 par Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.
 14. Nr. 2020–45–0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.
 15. Nr. 2020–43–0106 par Vangažu pilsētas pievienošanu Ropažu novadam un Inčukalna pagasta pievienošanu Siguldas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.
 16. Nr. 2020–42–0106 par Carnikavas pagasta pievienošanu Ādažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.
 17. Nr. 2020–41–0106 par Salas pagasta un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Informācijas avots: Satversmes tiesas mājaslapa www.satv.tiesa.gov.lv.

Apkopojusi Kristīne Kinča
LPS padomniece juridiskajos jautājumos