Lauku parnerības "Sēlija" padome izvērtējusi NVO iniciatīvu konkursa rezultātus

11:40, 26.Aprīlis, 2019 , Nevalstiskās organizācijas
Lauku parnerības

Trešdien, 17.aprīlī Lauku partnerības "Sēlija" padome vērtēja NVO Iniciatīvu konkursa rezultātus. Konkursa vadošā doma – sniegt atbalstu biedrībām, kas ir lauku partnerības dalīborganizācijas, veicināt to atpazīstamību vietējā sabiedrībā.

Konkursa rezultāti:

  • no 58 partnerības biedrībām iesniegti 12 projektu pieteikumi no visiem 5 partnerības novadiem, lielākā atsaucība ir no Krustpils novada biedrībām – 5 projektu pieteikumi;
  • visiem projektiem to mērķis ir atbalstāms - galvenokārt tiks organizēti pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, draudzes diena, muzeju nakts, laivošanu, nūjošanu, gleznošanu, novadniekus un nacionālo virtuvi popularizējoši pasākumi;
  • visos projektos ir skaidri aprakstīta darbība un pamatotas izmaksas konkursā nolikumā paredzēto EUR 200,- apmērā.

Pieteiktajiem projektiem finansējumu  saņēmušas arī divas nevalstiskās organizācijas no Salas novada. Biedrībai "Holista" apstiprināts projekts "Nūjošanas popularizēšana", bet Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei apstiprinātā projekta tēma ir "Draudzes diena". 

Lai arī kopīgā projektos pieprasītā atbalsta summa pārsniedz plānotos EUR 2000, padome vienbalsīgi lēma par nepieciešamā papildus finansējuma piešķiršanu, lai nodrošinātu atbalstu visu biedrību idejām. Tā ir cieņa un novērtējums, kaut arī ierobežots, aktīvo biedrību darbībai, to vadītāju un biedru brīvprātīgajam darbam.

Projekti tiks īstenoti līdz 2019.gada 1.novembrim.

Informatīvais avots: www.partneribaselija.lv

Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv