Noslēgts līgums par projekta “Biržu jaunieši var un dara!” īstenošanu

Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.6. apakšsadaļa “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”

15:48, 13.Decembris, 2018 , Mūžizglītība , Izglītība , Projekti
Noslēgts līgums par projekta “Biržu jaunieši var un dara!” īstenošanu


Salas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.6. apakšsadaļas “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai” ietvaros īstenojamo projektu – “Biržu jaunieši var un dara!”.

Projekta mērķis ir uzsākt mobilā darba ar jauniešiem īstenošanu Biržos, Salas novadā, lai jauniešiem dotu iespēju iepazīt neformālās izglītības pamatprincipus, metodes un pieejas, sekmētu jauniešu aktīvu līdzdalību Salas novada pašvaldībā kā arī plānotu mobilo darbu ar jauniešiem Salas novadā, nākotnes perspektīvā. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas dažādas aktivitātes. Tās būs: 

  • Projekta darba grupas tikšanās un pieredzes apmaiņas brauciens uz  Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru" Nagla".
  • Iedvesmojoša tikšanās ar biedrība “Street Warriors” pārstāvjiem, jauniešu saliedēšanās ar kouču Reini Širokovu un izaugsmes treneri Ievu Garjāni. 
  • Laika posmā no 01.03.2019. – 01.09.2019  reizi nedēļā jauniešiem notiks neformālās izglītības aktivitātes ar mērķi iepazīt un piedalīties aktivitātēs par sekojošām tēmām: neformālā izglītība, personīgā izaugsme, brīvprātīgais darbs, veselīgs dzīvesveids, sports, dažādu projektu iespējas jauniešiem. 
  • projekta izvērtēšanas pasākums. 

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kas dzīvo un/vai  mācās Biržu ciemā. 

Projekta īstenošanas laiks no 2018.gada 10.decembra līdz 2019.gada 1.oktobrim

Projekta finansējums: EUR 4 505,77

Projekts tiks īstenots Izglītības un  zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Elīna Kušiņičeva
Jaunatnes lietu speciāliste
Salas noavda pašvaldība
Tālrunis: 25712909
E-pasts: referente@salas.lv