29. maijā plkst. 14.00, Salas kultūras namā lekcija “Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”.

Lektore - veselības centra “Vivendi” psihiatre Marina Veģere

08:26, 29.Maijs, 2019 , Mūžizglītība , Veselība , Projekti
29. maijā plkst. 14.00, Salas kultūras namā lekcija  “Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”.

Sadarbībā ar LR Veselības ministriju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju, Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, tiek organizēta ceļojošā izstāde “Garīgā veselība” un lekcija “Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem”. Ceļojošā izstāde Salas kultūras namā apskatāma līdz 2019.gada 20.jūnijam.

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” mērķis ir, sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem, veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Lekciju mērķis ir veicināt zināšanas par to, kā depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē senioru (un citu vecumu cilvēku) kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, izpratni par to, kā atpazīt, kad garastāvokļa traucējumi kļūst par veselības traucējumu, kad un  kādēļ jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, kā arī praktiskus ieteikumus, ko darīt, lai izvairītos no depresijas. Lekcijas sagatavojuši  Veselības centra Vivendi speciālisti.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv