Pašvaldība turpina īstenot projektus grants ceļu pārbūvei

09:17, 07.Augusts, 2019 , Lauksaimniekiem , Projekti
Salas novada pašvaldība turpina īstenot projektus grants ceļu pārbūvei

Lauku atbalsta dienests 2019. gada jūnijā pieņēmis lēmumu par projektu iesniegumu “Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000022 un  “Pašvaldības ceļa S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000023 apstiprināšanu, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Tiks pārbūvēti autoceļu posmi: 4.021  km garumā.

Projektu mērķis - veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Salas novadā.

Atbilstoši laika grafikam, no 2019. gada 22. jūlija uzsākti  pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi posma pārbūves būvdarbi. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem,  darbus veic SIA “VIA”. Būvuzraudzību veic individuālais komersants “CB Tests”. Ceļu būvprojektus izstrādāja  un autoruzraudzību veic SIA „Projekts EAE”.

“Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” attiecināmās izmaksas: 143437,53 euro, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums 129 093,77 euro, veidojot 90 % no kopējām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums 14 343,76 euro, veidojot 10 % no kopējām izmaksām.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Sēlpils pagastā, SIA “VIA” veiks  ceļa S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūvi, kura attiecināmās izmaksas: 311 506,62 euro, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 280 355,96 euro, veidojot 90 % no kopējām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums 31 150,66 euro, veidojot 10 % no kopējām izmaksām.

Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekti tiks īstenoti līdz 2019. gada rudenim.

_______________________________

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65237707; 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv