Lauka dienas "Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai"

Rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

08:25, 04.Jūnijs, 2021 , Lauksaimniekiem
Lauka dienas

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Lauka dienas
Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai
darba kārtība

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P23 Demonstrējuma tēma (lote): Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos; (23.lote)

 

Norises vieta: tiešsaiste Zoom vidē no Limbažu novada Skultes pagasta SIA “Paparžkalni” un Jēkabpils novada Dunavas pagasta ZS “Lejas Jērāni”.

Pasākums noritēs e-vidē ZOOM.

Datums: 09.06.2021.

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
10:00-10:20 Lauka dienas atklāšana. Informācija par pasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informāciju pasākumiem” Lauka dienas atklāšana. Informācija par pasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informāciju pasākumiem”
10:20-10:40 Lēmumu pieņemšana ziemas kviešu slimību ierobežošanā Oskars Balodis, SIA LLKC augkopības nodaļas vadītājs
10:40-11:40 Demonstrējuma par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos rezultāti 2020. gadā un 2021. gada sezonas novērojumi demonstrējumu saimniecībās: z/s ”Lejasjērāni”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads; SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads Anita Putka, LLKC Jēkabpils KB konsultante Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu KB augkopības konsultante Reinis Balodis, z/s “ Lejasjērāni” īpašnieks; Kristaps Lecis, SIA “ Paparžkalni” īpašnieks
11:40-12:00 Kopsavilkums, diskusija, atbildes uz jautājumiem Oskars Balodis, LLKC

Lūgums pasākumam pieteikties līdz 08.06.2021. šeit: Pieteikšanās Lauku dienai (google.com)

Kontakttālrunis: 27875479 (Brigita), 26511269 (Anita)

Pēc pieteikšanās tiks nosūtīta pieslēgšanās saite. Lauku dienas laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.