Bezmaksas mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

10:27, 05.Jūlijs, 2021 , Mūžizglītība , Lauksaimniekiem
Bezmaksas mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem
LLKC Jēkabpils birojs 17. un 18. jūlijā rīko bezmaksas mācības tiem, kas piesakās LAD atbalstam par ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanu
"Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".

 

Mācības notiks ZOOM tiešsaistes vidē.

Pieteikšanās pa tālruni: 26511269 (Anita) vai, rakstot uz e-pastu anita.putka@llk.lv 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi", LAD Līguma nr. LAD131118/P44