2020. gads pasludināts par Starptautisko augu veselības gadu

10:37, 24.Marts, 2020 , Jaunumi , Dažādi , Lauksaimniekiem
2020. gads pasludināts par Starptautisko augu veselības gadu

 

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2020. gadu pasludinājusi par starptautisko augu veselības gadu, kas ir vienreizēja iespēja, lai palielinātu globālo izpratni par to, kā augu veselības aizsardzība var palīdzēt mazināt badu, aizsargāt vidi un veicināt ekonomikas attīstību.

Arī Zemgales Plānošanas reģions ir iesaistījies augu aizsardzības jautājumu risināšanā, īstenojot projektu INVALIS – “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām”. Projekta mērķis ir uzlabot politikas pasākumu īstenošanu iesaistītajos reģionos stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumus), kas saistītas ar invazīvo svešzemju sugu profilaksi, to agrīnu atklāšanu un kontroli, invazīvo sugu izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes rosina arī sabiedrību līdzdarboties augu aizsardzības pasākumos, proti:

  • Veicināt sadarbību starp valsts iestādēm un vietējām ieinteresētajām personām, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar invazīvajām svešzemju sugām, tostarp sociāli ekonomisko konfliktu risināšanā;
  • Paaugstināt sabiedrības informētību un stiprināt vietējo kopienu apņemšanos piedalīties uzraudzības, vadības un kontroles pasākumos, lai aizsargātu dabisko ekosistēmu pret invazīvajām svešzemju sugām.

Invazīvo sugu izskaušanā ļoti svarīga ir sabiedrības iesaiste, kas paredz datu vākšanu un ziņošanu, brīvprātīgo darbu to iznīcināšanā, kā arī izplatības neveicināšanu. Sabiedriskais monitorings ir paveicams ikvienam no mums, fiksējot kādu no invazīvām sugām, ziņot datu platformām kā, piemēram, www.dabasdati.lv.

Dabas aizsardzības pārvaldes tiešsaistes vietnē (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/invazivas_sugas/) iespējams iepazīties ar Latvijā sastopamām invazīvajām sugām, to aprakstiem, izplatību, ekoloģiju, ietekmi un ierobežošanas pasākumiem. Savukārt Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā (http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx) pieejama detalizēta informācija par latvāņiem, to ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas metodēm.

Aicinām ikvienu iepazīties ar invazīvo sugu sarakstu, sekot līdzi izmaiņām dabā, rīkoties pašam vai nepieciešamības gadījumā ziņot atbildīgajām iestādēm, jo augu veselības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā svarīga ikviena cilvēka iesaiste.


Informāciju sagatavoja: Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste